ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นภาษี ผ่านเน็ต ช่วยลดเสี่ยงแพร่ระบาด โควิด-19

  ไทยรัฐออนไลน์12 พ.ค. 2563 11:08 น.
  SHARE

  กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษี มี.ค.-ส.ค.2563 เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกราย ช่วยผู้ประกอบการ ไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงในช่วงแพร่ระบาด โควิด-19

  กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษี มีนาคม-สิงหาคม 2563 เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกราย ช่วยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกราย เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระ และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอยู่บ้าน ลดการเดินทาง และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

  ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ประเภทแบบฯ 

  ภ.ง.ด.1, 2, 3, 53, 54
  ภ.พ.30, 36
  ภ.ธ.40

  ยื่นภายใน

  มีนาคม - เมษายน 2563 1 มิถุนายน 2563

  พฤษภาคม 2563 30 มิถุนายน 2563

  มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563

  กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563

  สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563

  ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวสรุปว่า กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ จะช่วยลดความเสี่ยง และมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

  สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

  กรมสรรพากร สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
  โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
  หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ไวรัสโคโรนาสรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีอุตตม สาวนายนยื่นภาษีผ่านเน็ตข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้