ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สภาดิจิทัลไฟแรงสูง ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 พ.ค. 2563 09:40 น.
  SHARE

  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาดิจิทัลฯได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่ประกอบด้วย 5 เป้าหมายที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย เป้าหมายแรกคือต้องสร้างตัวชี้วัดใหม่เปลี่ยนจากตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น ตัวชี้วัดด้าน Digital Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ จะต้องไม่วัดจากจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อประชากรหรือจำนวนโทรศัพท์มือถือต่อประชากร แต่ควรเป็นตัวชี้วัดที่บอกศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและจีน

  เป้าหมายที่ 2 คือ ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพราะทุกภาคส่วนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง แต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่างทำ โดยทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้แม้ในบางมิติอาจจะต้องแข่งขันกันบ้างก็ตาม

  เป้าหมายที่ 3 คือ Digital Manpower ต้องเร่งสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สร้างทักษะ ด้านดิจิทัลแก่บัณฑิตจบใหม่ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 500,000 คน และอาจจะต้องมีแรงจูงใจให้

  เป้าหมายที่ 4 คือ Digitalization คือการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของโลก อุตสาหกรรมรวมถึงสตาร์ตอัพ ต้องตื่นตัวและสำรวจตัวเอง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร

  เป้าหมายที่ 5 คือ ต้องสร้างประเทศไทยให้เป็น Hub หรือศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน ดึงคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาประเทศไทย โดยต้องพิจารณาดูว่าอะไรเป็นเรื่องใหม่และมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลง เช่น ไทยสามารถเป็น Hub ในด้านสุขภาพได้หรือไม่ โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีและดิจิทัลจะช่วยทำให้ประเทศไทยทะยานตัวสู่เป้าหมายนี้ได้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยระบบเศรษฐกิจใหม่New Economyโครงสร้างพื้นฐานศุภชัย เจียรวนนท์เครือเจริญโภคภัณฑ์

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้