ข่าว
100 year

ครม.ไฟเขียวตั้ง “นิรุฒ มณีพันธ์” ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่

ไทยรัฐออนไลน์7 เม.ย. 2563 16:45 น.
SHARE

“ศักดิ์สยาม” เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นิรุฒ มณีพันธ์ เป็นผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนใหม่ อัตราเงินเดือน 390,000 บาท

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนใหม่ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ ได้รายงานขอความเห็นชอบในเรื่องอัตราค่าตอบแทน และร่างสัญญาจ้างรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไปยังกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และผ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยกระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ ครม. แต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนให้ นายนิรุต มณีพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเงินเดือน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าการรถไฟคนใหม่นิรุฒ มณีพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ว่า รฟท.ครม.ไฟเขียวผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้