ไลฟ์สไตล์
100 year

สทท.ยื่นนายกฯ สั่งปิดธุรกิจ ของดจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้เดิม 6 เดือน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
3 เม.ย. 2563 08:01 น.
SHARE

สทท.ยื่นหนังสือ 4 ฉบับส่งตรงถึง “ประยุทธ์-สมคิด-พิพัฒน์-อัศวิน” ขอให้สั่งปิดธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจขนส่งนักท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จากคำสั่งทางปกครอง พร้อมขอให้ผ่อนปรนคุณสมบัติการยื่นกู้เงิน พร้อมขอตั้งกองทุนฟื้นฟูผู้ประกอบการท่องเที่ยว 1.5 แสนล้านบาท ของดจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้เดิม 6 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ทำหนังสือ 4 ฉบับแจ้งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจแรกๆได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แต่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาลได้

โดยหนังสือที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา มีเนื้อหาเหมือนกัน มีสาระ สำคัญว่า สทท.ได้รับทราบสถานการณ์ของผู้ประกอบการ รายย่อยและรายเล็ก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ถูกสั่งปิดโดยตรงตามคำสั่งของราชการ แต่มีผลเท่ากับถูกสั่งปิด เนื่องจากคำสั่งปิดสถานที่ที่ผ่านมาได้สั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในส่วนของโรงแรม กรุ๊ปทัวร์ และขนส่งนักท่องเที่ยว ฯลฯ ไม่สามารถทำธุรกิจได้ และไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาได้ โดยเฉพาะด้านค่าจ้างแรงงานในระบบ

ข่าวแนะนำ

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางรายมีปัญหาเรื่องหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) แต่ยังดำเนินกิจการอยู่ โดยยังมีการประกอบธุรกิจ จ่ายค่าจ้างแรงงาน และค่าน้ำค่าไฟตามปกติ จะไม่สามารถกู้เงินตามมาตรการได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ ประเด็นต่อมา คือ ขณะนี้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้โอกาสในการรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน แต่ลูกจ้างในธุรกิจนี้ที่เป็นผู้ประกันตนตามระบบกลับไม่ได้รับการชดเชยใดๆเลย จึงควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามระบบด้วย

ทั้งนี้ สทท.จึงเสนอแนวทางในการเยียวยาเพิ่มเติม ได้แก่

1.มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (ซอฟต์โลน) 10,000 ล้านบาท ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น ขอให้พิจารณาผ่อนปรนคุณสมบัติของผู้ยื่นขอกู้บางประการ ได้แก่เรื่องการทำกำไรในการเงิน และผ่อนปรนเรื่องการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ สามารถนำเงินไปจ่ายค่าจ้างเพื่อประดับประคองธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงของดจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่มีภาระผูกพันอยู่แล้วอย่างน้อย 6 เดือน และขอให้ภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง สั่งการให้ธนาคารทุกธนาคารลดดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกประเภท 50% อย่างน้อย 6 เดือน โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยส่วนต่าง

2.เสนอจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 150,000 บาท โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสทท. เป็นกรรมการกองทุน เพื่อออกเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยวิธีให้ทุนสนับสนุน ให้กู้ยืม หรือการร่วมทุน

3.ด้วยเหตุที่ว่าสำนักงานประกันสังคมไม่ยอมรับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มี.ค.2563 เรื่องธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 ให้หมายรวมถึงธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอยู่ด้วย ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมเลย จึงขอให้พิจารณาสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนทั่วประเทศ 62% ของค่าจ้างรายวัน เป็นเวลา 6 เดือน และให้มีความชัดเจนว่าการปิดกิจการชั่วคราวด้วยตนเอง และให้ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะเวลาสูงสุด 180 วัน

ขณะเดียวกัน หนังสือที่เสนอต่อรองนายกฯสมคิดได้ขอเสนอแนวทางผ่อนปรนเงื่อนไขการขอยื่นกู้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทำกำไรในงบการเงิน การผ่อนปรนเรื่องของการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ ในส่วนของการผิดนัด เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ที่ค่อนข้างเข้มงวด ขัดแย้งกับธรรมชาติการดำเนินธุรกิจของรายย่อยและเล็ก ซึ่งปกติจะมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ไม่สม่ำเสมอ

นอกจากนี้ หนังสือฉบับที่เสนอต่อผู้ว่าฯ กทม.มีประเด็นสำคัญ คือขอให้ประกาศสั่งโรงแรมที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักแล้ว ผู้ประกอบการด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ บริษัททัวร์หรือผู้ประกอบการนำเที่ยว รวมถึงมัคคุเทศก์ หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว เพื่อให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมของธุรกิจข้างต้นสามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ด้านค่าจ้างแรงงานจากประกันสังคม เพราะการไม่ถูกสั่งปิดทางปกครอง ทำให้ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม และผู้ประกอบการก็ไม่มีรายได้ที่จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานอีกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี พังงา ชลบุรี และคาดว่าจะมีนนทบุรีที่ตัดสินใจสั่งปิดธุรกิจโรงแรมในจังหวัดแล้ว เพื่อให้ลูกจ้างสามารถรับเงินทดแทนประกันสังคมได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนาผลกระทบโควิด-19ผู้ประกอบการท่องเที่ยวประกันสังคมเงินทดแทน ประกันสังคมข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14:06 น.