ข่าว
100 year

ตรวจสภาพรถราชการทุกคัน ลดมลพิษปล่อยฝุ่นจิ๋วพีเอ็ม 2.5

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ก.พ. 2563 08:20 น.
SHAREนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ตรวจสภาพรถราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามข้อสั่งการของนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ขอให้หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์เร่งสำรวจสภาพรถราชการทุกประเภท ประกอบด้วย รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัด ไม่ให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียที่เกินจากระดับมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 กำลังสร้างปัญหาด้านสุขภาพ และการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยผลการตรวจสอบรถราชการของกรมทั้งประเภทเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินทุกคันอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

โดยค่ามาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดของมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากรถเครื่องยนต์ดีเซล ค่าควันดำต้องไม่เกิน 50% กรณีจอดรถอยู่กับที่และไม่มีสัมภาระ สำหรับเครื่องยนต์เบนซินต้องมีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่เกิน 0.5% และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ไม่เกิน 100 พีพีเอ็ม (รถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.50) และมาตรฐานมลพิษทางเสียงของเครื่องยนต์ทั้ง 2 ประเภทต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล (รถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.57) นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ และประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการลดการใช้พลังงานขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบด้วยมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า และมาตรการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หากประสบ ผลสำเร็จจะช่วยให้กรมสามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 5% ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

“การลดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถราชการ และมาตรการประหยัดพลังงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความใส่ใจมาโดยตลอด และได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานราชการที่ต้องปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสภาพรถรถราชการลดมลพิษฝุ่นพีเอ็ม 2.5บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรกระทรวงพาณิชย์PM 2.5

Most Viewed