ข่าว
100 year

ชู 5 มาตรการยกอันดับ Doing Business กรมศุลหวังไทยขึ้นแท่นผู้นำในอาเซียน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 ก.พ. 2563 08:35 น.
SHAREนายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารโลกกำลังเข้ามาเก็บข้อมูลในประเทศไทย เพื่อจัดอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Doing Business 2021) โดยปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากรถูกจัดอันดับอยู่ที่ 62 และอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ดังนั้น ปี 63 กรมศุลกากรจึงได้จัดทำ 5 มาตรการทางศุลกากร เพื่อยกอันดับ Doing Business ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ดีขึ้น

สำหรับ 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง สำหรับของนำเข้า (Pre-Arrival Processing: PAP) จะทำให้ผู้นำเข้าลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำเข้า อีกทั้งสามารถยื่นใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง และติดต่อเพื่อรับสินค้าได้ทันทีเมื่อเรือหรืออากาศยานมาถึง 2.การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) กรมได้เปิดให้บริการระบบใบแจ้งยอดชำระเงิน (e-Bill Payment) โดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง เอทีเอ็ม เคาเตอร์แบงก์ และตัวแทนชำระเงิน ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ 6 ธนาคาร และ 2 ตัวแทนรับชำระ ทำให้ลดเวลา 3 ชั่วโมง/ครั้ง หรือ 3.5 ล้านชั่วโมง/ปี และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับกรมศุลกากร 433.74 บาท/ครั้ง หรือ 513 ล้านบาท/ปี อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเองด้วย

3.มาตรการไม่เรียกหรือไม่รับสำเนาใบขนสินค้า เพราะใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) แล้ว จะทำให้ลดสำเนาใบขนสินค้าที่ผู้มาติดต่อ/ผู้ประกอบการต้องพิมพ์ ปีละ 60 ล้านแผ่น และลดค่าใช้จ่ายกระดาษได้ไม่น้อยกว่าปีละ 30 ล้านบาท 4.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพแฟ้มบริหารความเสี่ยงเพื่อลดอัตราการเปิดตรวจ โดยพัฒนาแฟ้มบริหารความเสี่ยงในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5.มาตรการสุดท้าย คือ ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ แบบขับผ่าน เป็นเทคโนโลยีในการเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ยานพาหนะขนส่งสินค้า รวมทั้ง ยานพาหนะโดยสาร สามารถเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าได้ 150 ตู้/ชั่วโมง ซึ่งมากกว่า X-Ray แบบ Fixed ที่เอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าได้ 30 ตู้/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 5 เท่า “ส่วนการแพร่ระบาดไช้โควิด-19 นั้น ไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้รวมของกรมนปีงบฯ 63 ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 111,000 ล้านบาท”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมศุลกากรมาตรการยกอันดับDoing Businessธนาคารโลกจัดอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้