กีฬา
100 year

การบินไทย ยันไม่มีล็อกสเปก โครงการซื้อเครื่องบินโดยสารใหม่ 38 ลำ

ไทยรัฐออนไลน์14 พ.ย. 2562 14:43 น.
SHARE

การบินไทย ยืนยันไม่มีการล็อกสเปกโครงการจัดหาเครื่องบิน 38 ลำ โดยอยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเลือกให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2569 ซึ่งที่ผ่านมาแผนการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว เป็นผลจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้กำหนดจำนวนแบบของเครื่องบิน แบบลำตัวแคบและลำตัวกว้างไว้ แต่ยังมิได้มีการระบุยี่ห้อหรือรุ่นของเครื่องบินแต่อย่างใด ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนที่ทำไว้เมื่อปี 2561

โดยปัจจุบันนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการจัดหาเครื่องบิน 38 ลำ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ฝ่ายบริหารทบทวนสมมติฐานในโครงการจัดหาเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทบทวนพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและประเทศชาติ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายใน 6 เดือน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ส่วนประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาแต่งตั้งตามขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มติ ครม. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

3. มติ ครม. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

4. พ.ร.บ. มหาชน พ.ศ. 2535

5. พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

6. ข้อบังคับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ซึ่งการดำเนินการตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบข้างต้น ได้กำหนดลำดับขั้นตอนในการดำเนินการที่ชัดเจน ไม่สามารถแทรกแซงได้ ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การบินไทยจัดซื้อเครื่องบินการบินไทยซื้อเครื่องบินล็อกสเปกเครื่องบินโดยสารซื้อเครื่องบินการบินไทยข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้