กีฬา
100 year

เครือสหพัฒน์ ดันสองโครงการประชารัฐ ติดอาวุธด้านอาชีพให้ชุมชน

Advertorial11 พ.ย. 2562 06:01 น.
SHARE

สังคมปัจจุบันเปิดกว้างและเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ทั้งภาคธุรกิจ และคนทำงานเกิดการแข่งกันสูงมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้แรงงานคนในชุมชนนั้นมีจุดเด่นที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้ คือ “ทักษะสายอาชีพ” ในแบบ “รู้ลึก รู้จริง” เพื่อสร้างมืออาชีพในแต่ละสายงาน

ภาคธุรกิจเอกชนอย่าง “เครือสหพัฒน์” เล็งเห็นความสำคัญใน “นโยบายประชารัฐ” ที่ต้องการให้ทุกหน่วยในสังคมนั้นจับมือและเติบโตไปด้วยกัน จึงได้ก่อตั้ง “โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์” ขึ้นมากมายหลายสาขา หนึ่งในหมวดที่น่าสนใจ ได้แก่ “ด้านอาชีพ” มุ่งเน้นการสร้างทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในระดับชุมชน

2 โครงการด้านอาชีพของสหพัฒน์นี้ ประกอบด้วย โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) และโครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าภาพลักษณ์ที่ดีจากผิวพรรณภายนอกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกคน นับเป็นการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมจากตัวเอง ให้พร้อมทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคม บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจัดทำโครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชน ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี และดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจมีความสุข

นอกจากนี้ ยังสอนแต่งหน้าให้แก่ประชาชนและผู้ที่ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ความรู้ดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในระดับปัจเจกบุคคล แต่ยังสามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพหารายได้ได้ต่อไป มีจำนวนผู้เข้าอบรมโครงการนี้กว่า 1,600 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ กิจกรรมนี้ยังให้บริการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สอบถามได้ที่ 0-2295-4545 ต่อ 328 หรือเว็บไซต์ www.occ.co.th 

ด้าน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบสเปิดหลักสูตรการสอนเย็บผ้าระยะสั้น 5 วัน พร้อมแจกใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่อไป ปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ไปกว่า 150 คน

ไม่ว่าจะเพศใด อาชีพใด อายุเท่าไหร่ก็สามารถสมัครมาเพื่อเรียนรู้และฝึกทำจริงได้ โดยมีครูฝึกมืออาชีพคอยถ่ายทอดวิชาให้ ต่อให้ไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนก็สามารถทำได้ ความรู้ที่ได้นั้นสามารถต่อยอดเย็บผลิตภัณฑ์อื่นได้อีก

อาชีพที่จำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถของมนุษย์นั้นยังคงมีอยู่จำนวนมาก หากภาคเอกชนและภาครัฐให้ความสำคัญ ชุมชนของไทยก็ยังคงมีโอกาสมีอาชีพที่มั่นคง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เครือสหพัฒน์โครงการประชารัฐนโยบายประชารัฐสร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิพระดาบสสอนอาชีพ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed