ข่าว
100 year

“เครือสหพัฒน์” เดินหน้าสองโครงการประชารัฐด้านสาธารณสุข

Advertorial18 พ.ย. 2562 06:01 น.
SHARE

กำลังสำคัญของชาติก็คือ “คน” ซึ่งสิ่งที่เป็นรากฐานของการสร้างคนก็คือเรื่อง “สุขภาพ” ไม่ว่าเทคโนโลยีทางการสื่อสาร หรือโลกจะพัฒนาเปลี่ยนไปเร็วสักเท่าใด เรื่องของสุขภาพคนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด “เครือสหพัฒน์” ประกาศตัวพร้อมสนับสนุนนโยบาย “ประชารัฐ” เพื่อตอบแทนสังคม ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

2 โครงการใหญ่ด้านสาธารณสุขภายใต้ร่มใหญ่ ของ “โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์” ที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 นั้นได้แก่ โครงการ LION Oral Health Promotion and Preventionโดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดยบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ทั้ง 2 โครงการนี้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยทีมงานมืออาชีพ

ฟันดี ทุกช่วงวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สุขภาพในช่องปากเป็นด่านสำคัญที่จะทำให้พัฒนาการของคนนั้นเป็นไปอย่างสมวัย เพราะเหงือกและฟันที่แข็งแรงนั้นทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ช่องปากยังเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อทางระบบอย่างอื่นได้อีก

ด้วยเหตุนี้บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือสหพัฒน์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก โดยจับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด เทศบาล ผู้นำศาสนา ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยช่องปากในแต่ละช่วงวัย พร้อมสนับสนุนการแปรงฟันที่ถูกวิธีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้นในการป้องกันโรค หากทำได้ดีจะลดอัตราการเจ็บป่วย การพบแพทย์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดภาระของรัฐบาล

  • ทารกในครรภ์ ให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟันอย่างถูกวิธี หากคุณแม่มีอาการเหงือกอักเสบ มีการติดเชื้อ อาจมีผลต่อน้ำหนักทารก และการคลอดก่อนกำหนด
  • เด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียน ให้การดูแล ตรวจเช็ก และอุดฟัน
  • เด็กวัยเรียน ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยช่องปากและฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธี เรียนรู้เรื่องอาหารที่ทำให้เกิดฟันผุ และเลือกใช้แปรงสีฟันที่เหมาะสม
  • ผู้ใหญ่ ถึงผู้สูงอายุ สอนบริหารช่องปากด้วยหลักการ “Kenkobi” ที่เป็นมาตรฐานการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปาก ลิ้นและลำคอ เพิ่มความแข็งแรงของช่องปาก เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวอาหารและการกลืน เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการสำลัก

มะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งหายได้ง่าย

แม้ว่าโรคมะเร็งเต้านมจะรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของเซลล์มะเร็ง แต่ปัจจุบันก็ยังพบว่าผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

นั่นเพราะเกิดจากการขาดความรู้ และความเข้าใจในสาเหตุ วิธีการตรวจ ไปจนถึงขาดโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่แม่นยำเพียงพอ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม จึงได้ดำเนินโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม” มากกว่า 16 ปี เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม

โดยมีการดำเนินงานร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รณรงค์ ป้องกัน สนับสนุน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ จนขยายมาสู่แนวคิด “สานพลังประชารัฐ” ตอบสนองนโยบายเครือสหพัฒน์เพื่อสังคมจึงได้จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “รู้ทันมะเร็งเต้านม” พร้อมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้านและสตรีผู้สูงอายุในชุมชน ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น เริ่มจากชุมชนในเขตบางคอแหลม จำนวน 29 ชุมชน

การที่ภาคเอกชนอย่าง “เครือสหพัฒน์” ให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขสนับสนุนให้มีโครงการทั้งสองช่วยดูแลประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นทิศทางที่ดีของการพัฒนาสังคมและประเทศที่มีเครือข่ายแข็งแรงทั้งชุมชน เอกชน และรัฐบาล สุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก็คือประชาชนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โรคมะเร็งเต้านมเครือสหพัฒน์โครงการประชารัฐโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์สุขภาพในช่องปากด้านสาธารณสุขข่าวทั่วไป

Most Viewed