ข่าว
100 year

ครม.อนุมัติ “ชิม ช้อป ใช้” เฟส 2 เคาะ 4 ม.ช่วยค่าโอน-ดอกบ้าน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์23 ต.ค. 2562 07:15 น.
SHARE

วานนี้ (22 ต.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ระยะที่ 2 (เฟส 2) 4 มาตรการ รวมเป็นงบประมาณ 5,834.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ 1.มาตรการส่งเสริมการบริ โภคภายใน “ชิม ช้อป ใช้” วงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยเพิ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน 3 ล้านคน โดยให้สิทธิ์ในการซื้อสินค้า และบริการ 1,000 บาทต่อคน พร้อมให้ขยายมาตรการระยะที่ 1 จากสิ้นสุดเดือน พ.ย.เป็นเดือน ธ.ค.62 พร้อมมาตราการระยะที่ 2

2.ลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนองจากเดิม 2% ลดลงเหลือ 0.01% และค่าจดทะเบียนการจำนองจากเดิม 1% ลดลงเหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วยกรณีนี้ต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน ทั้งการโอนและการจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยใหม่และสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัยเท่านั้น เพื่อสนับสนุน และบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยรัฐบาลจะสูญเสียรายได้ 2,652.20 ล้านบาท มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ รมว.มหาดไทยประกาศ

3.สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร 1,182.18 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – ปีที่ 3 คงที่ 2.50% ปีที่ 4-ปีที่ 5 คงที่ 4.625% ส่วนปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีสวัสดิการ MRR-1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.75% (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR ธอส.=6.625% ต่อปี) ทั้งนี้ เพื่อให้กู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากผู้ประ กอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท

และ 4.มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.62 ไปพลางก่อน โดยให้หน่วยงานรัฐเร่งรัดเบิกงบเพื่อให้มีเม็ดเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสัมมนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย. จนถึงเดือน ธ.ค.62

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า มาตรการที่อยู่อาศัยของธนาคารตามที่ ครม. ให้นี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 2.50% จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยไปได้มาก เช่น กรณีกู้ 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,300 บาทต่องวดเท่านั้น หากเทียบกับเงินงวดผ่อนชำระของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติในช่วง 3 ปีแรกวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผู้กู้จะประหยัดเงินงวดได้ถึง 80, 400 บาท หรือหากเทียบกับการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติในช่วง 5 ปีแรก ผู้กู้สามารถประหยัดเงินงวดได้ถึง 123,600 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.62-24 ธ.ค.63.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชิมช้อปใช้เฟส 2ลงทะเบียนซื้อสินค้าค่าธรรมเนียมธอส.ดอกเบี้ยข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้