ข่าว
100 year

55 รัฐวิสาหกิจลงทุน 5 แสนล้าน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์23 ต.ค. 2562 06:15 น.
SHARE

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอวงเงินดำเนินการ 1.44 ล้านล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 346,000 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ภายใต้สังกัด 15 กระทรวง ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักแห่งประเทศไทยหรือบริษัทมหาชน และหากรวมกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ และบริษัทมหาชนอีก 11 แห่ง ซึ่งยังไม่ต้องเสนอวงเงินลงทุนสู่ที่ประชุม ครม. จะทำให้ภาพรวมวงเงินดำเนินของรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง ในสังกัด 16 กระทรวง อยู่ที่ 1.52 ล้านล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายเพื่อลงทุนรวมอยู่ที่ 500,000 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดกรอบและงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ผ่านการเห็นชอบ ครม.แยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.กรอบการลงทุนสำหรับงานตามภารกิจปกติและโครงการต่อเนื่องวงเงินดำเนินการ 1.24 ล้านล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 296,000 ล้านบาท 2.กรอบการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินดำเนินการ 200,000 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 50,000 ล้านบาท โดย ครม.กำหนดเป้าหมายให้เบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติ นอกจากนี้ ครม.ยังรับทราบประมาณกำไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจทั้ง 44 แห่ง คาดว่าจะมีประมาณ 79,800 ล้านบาท และประมาณการแนวโน้มการลงทุนช่วงปี 2564-2566 ของรัฐวิสาหกิจ คาดว่าอยู่ที่เฉลี่ยปีละ 393,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยปีละ 98,700 ล้านบาท โดยประโยชน์จากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัว 0.12% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เกิดการจ้างงาน 128,000 คน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัฐวิสาหกิจงบลงทุนสศช.กระทรวงรัชดา ธนาดิเรกการลงทุนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้