ข่าว
100 year

MEA Volunteer ทำดีต่อเนื่อง ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำนุบำรุงวัดจันทร์ จ.นนทบุรี

Advertorial21 ต.ค. 2562 15:25 น.
SHARE

นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสามเสน การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานในการส่งมอบงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมเปิดบูธให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ วัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภายใต้กิจกรรม “ทำนุบำรุงวัด ประหยัดทรัพย์ให้ประชาชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ MEA Volunteer ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ พนักงานอาสา MEA ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ ชุดเมนสวิตช์ เต้ารับชนิด 3 ขา (มีสายดิน) อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนพัดลมเพดานที่ชำรุดทั่วทั้งวัด พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้า ติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่วภายในอาคารโรงครัวและศาลาสวดพระอภิธรรม และเปลี่ยนไฟส่องสว่างทั้งหมดเป็นหลอดไฟ LED เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในวัด โดยกิจกรรมทั้งหมดได้ดำเนินการในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ โครงการ MEA Volunteer มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานได้ทำความดี ร่วมมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย MEA จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3041873895839727?sfns=mo

Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5049

Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1185830159351349250?s=21

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=49114

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้านครหลวงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าMEA Volunteerติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าวัดจันทร์นนทบุรีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed