ข่าว
100 year

มิตซูบิชิอิเล็คทริค ดันไทยเป็นฐานผลิตอุปกรณ์ช่วยรถยนต์ไร้คนขับ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 ต.ค. 2562 07:35 น.
SHARE

มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เตรียมลงทุนผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับในประเทศไทย พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลไทยยุค 4.0 และโครงการอีอีซี เพื่อนำเสนอระบบโรงงานอัตโนมัติ หรือ Factory Automation System ตั้งศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรม ยกระดับโรงงานในประเทศไทยในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นายซาโตชิ มัตซึชิตะ เจ้าหน้าที่บริหารและประธานกลุ่มงานวางแผน กลยุทธ์และการตลาดทั่วโลก บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทางมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ได้เตรียมการลงทุนในประเทศไทยในเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ช่วยให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ มอเตอร์ควบคุมการขับเคลื่อนรถยนต์เพื่อความปลอดภัย รวมถึงระบบแผนที่ (Mobile Mappimg System) และแผนที่ 3 มิติ ซึ่งทางมิตซูบิชิมีดาวเทียมและสร้างระบบให้ข้อมูลแม่นยำมีความคลาดเคลื่อนในระดับเซนติเมตร หากเทียบกับระบบจีพีเอสทางสมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในระดับหลายเมตร ซึ่งระบบพวกนี้จะช่วยทำให้การขับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตนเองมีความปลอดภัย โดยเริ่มทดสอบในประเทศไทยมาแล้ว

พร้อมตั้งเป้าหมายว่าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตในภูมิภาคนี้โดยคาดปีหน้าจะเริ่มลงมืออย่างจริงจัง เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาไทยเป็นประเทศแรกที่มิตซูบิชิได้เข้ามาลงทุนในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อ 55 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบันไทยเป็นฐานผลิตใหญ่เครื่องปรับอากาศและลิฟต์ของมิตซูบิชิป้อนตลาดโลก ดังนั้น เมื่อมีการลงทุนใหม่ๆ มักจะมองมาที่ประเทศไทยก่อนเสมอ

ธุรกิจของมิตซูบิชิ อิเล็คทริคในประเทศไทยมีโรงงานผลิตสินค้า 6 แห่ง รวมทั้งบริษัทจำหน่าย 3 แห่ง สำนักงาน 1 แห่ง และบริษัทไฟแนนซ์ 1 แห่ง และมียอดขายรวมในปีที่ผ่านมา 135,200 ล้านบาท มีพนักงานมากกว่า 20,000 คน คิดเป็น 14% ของพนักงานทั่วโลก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ หลัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ประเภทชิ้นส่วนประกอบรถยนต์, ลิฟต์ และบันไดเลื่อน

สำหรับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีความ ชัดเจนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 4.0 มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตเป็นอย่างมากจะเป็นผลดีและเอื้อต่อการลงทุนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริคในประเทศไทย เนื่องจากมีโรงงานและฐานการผลิตหลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงการ Human Development Center (EEC-HDC) จัดตั้งศูนย์ Automation Park ที่มีการร่วมมือระหว่างบริษัทมิตซูบิช อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมด้านระบบการผลิตแบบ อัตโนมัติ โดย Automation Park จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อผลักดันความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทยรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติในพื้นที่อีอีซีรวมถึงเป็นแหล่งบริการและออกแบบทางด้านระบบอัตโนมัติเพื่อบ่มเพาะให้เกิดบุคลากรด้าน System Integrator (SI) นอกจากนี้ Automation Park ยังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อีอีซีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ในส่วนของสมาร์ทซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เนื่องจากระบบอัจฉริยะ Smart Grid เป็นระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ Smart Meter เป็นมิเตอร์อัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานทดแทนอื่นๆได้ และแสดงผล หรือส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเรียลไทม์ โดยรัฐบาลจะมีการนำร่องทดสอบการใช้งานเป็นแห่งแรกที่เมืองพัทยา ทั้งหมด 100,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ในส่วนธุรกิจ Energy Systems ของมิตซูบิชิ อิเล็คทริคสามารถรองรับและผลักดันให้มีการเติบโตของสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากระบบไฟฟ้าอัจฉริยะแล้ว ในอนาคตอาจจะมีการปรับใช้ระบบ Smart Water Systems เพื่อการบำบัดน้ำที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ เช่น จังหวัดภูเก็ต ที่ระบบบำบัดน้ำนี้จะช่วยให้แต่ละพื้นที่สามารถบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ได้เองโดยตรง และเช่นกันที่ผลิตภัณฑ์ Water Treatment Systems ของมิตซูบิชิ อิเล็คทริค จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมปรับใช้ภายในอนาคตอันใกล้นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มิตซูบิชิ อิเล็คทริครถยนต์ไร้คนขับอีอีซีโรงงานอัตโนมัติซาโตชิ มัตซึชิตะมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้