ข่าว
100 year

เปิดจุดเพิ่มคืนแวตเป็นเงินสด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 ต.ค. 2562 08:33 น.
SHARE

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้ปรับเกณฑ์เรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเงินสด หลังจากคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ(ครม.เศรษฐกิจ) อนุมัติเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ จุดซื้อสินค้า (downtown vat refund for tourist) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุง ได้แก่ 1.เปิดให้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดได้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 10 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภา กระบี่ สมุย และสุราษฎร์ธานี จากเดิมอนุญาตเพียงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง 2.เปิดโอกาสให้ตัวแทนทั่วประเทศสามารถคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดขาย เป็นเงินสดได้ จากเดิมให้เฉพาะตัวแทนในเขตกรุงเทพฯ 3.เพิ่มเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม 12,000 บาทต่อคน เพิ่มเป็น 30,000 บาทต่อคน และ 4.หากซื้อสินค้ามูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 บาท นักท่องเที่ยวไม่ต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จากเดิมต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้า ณ เคาน์เตอร์ศุลกากร

“คาดว่าการเปิดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด ณ จุดซื้อสินค้า นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้ดี เนื่องจากเมื่อได้รับเงินแล้ว นักท่องเที่ยวจะนำเงินเหล่านี้ไปซื้อของต่อเรื่อยๆ ทำให้เกิดการซื้อขายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ”

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ทดลองเปิดระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรุงเทพฯผ่านระบบสนามทดสอบ(แซนด์บล็อก) โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 5 ราย อาทิ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 18 จุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ที่ผ่านมาแล้ว โดยพบว่าการคืนภาษี ณ จุดขาย สามารถเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าในประเทศได้ถึง 10%

“ในอนาคตกรมสรรพากรเตรียมนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ในการคืนภาษีของนักท่องเที่ยวบนระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวรับภาษีคืนได้ภายใน 3 วันทำการ โดยไม่ต้องถือเงินสดกลับประเทศ”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คืนแวตเงินสดนักท่องเที่ยวต่างชาติกรมสรรพากรภาษีมูลค่าเพิ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้