ข่าว
100 year

อนุมัติงบกลาง 5 พันล้านบาท เยียวยาเกษตรกรประสบภัย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ต.ค. 2562 08:01 น.
SHARE

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล แถลงว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแผนเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 62 จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 3,120 ล้านบาทจากงบกลางและงบกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย

1.ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว มีเกษตรกรเป้าหมาย 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์รายละไม่เกิน 20 ไร่

2.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 63/64 มีเกษตรกรเป้าหมาย 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 63,200 ตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ เป็นพันธุ์ข้าวไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ จะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไม่ไวแสง ได้กลางเดือน พ.ย.-ธ.ค.62 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มข้าวไวแสงจะจัดส่ง ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.63

3.โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน มีเกษตรกรเป้าหมาย 50,000 ราย พื้นที่ 50,000 ไร่ สนับสนุนพันธุ์ปลา และอาหารสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร เป็นพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารสัตว์นำร่อง 120 กก.รายละ 5,000 บาท

4.โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 1,436 แห่ง ในพื้นที่ 129 อำเภอ โดยปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5-7 เซนติเมตรขึ้นไป ในแหล่งน้ำชุมชนขนาดกลางหรือขนาดเล็กแบบปิด 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ

5.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกมีเกษตร กรเป้าหมาย 48,000 ครัวเรือน สนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.เพื่อซื้อพันธุ์ไก่ไข่ เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พื้นเมืองคละเพศครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมค่าอาหาร และค่าวัสดุในการเลี้ยง ครม. ยังอนุมัติงบ 2,000 ล้านบาทให้กระทรวงทรัพยากรฯ ทำระบบกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 120 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ตามเยียวยาด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เยียวยาเกษตรกรภัยแล้งอุทกภัยเยียวยาเกษตรกรประสบภัยงบกลางรัชดา ธนาดิเรกข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้