ข่าว
100 year

"เอาท์เล็ต" เสี่ยงเครื่องขึ้นลง ผู้บริหารระดับสูงซีพีเอ็นเป็นบอร์ด กพท.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 ก.ย. 2562 07:36 น.
SHARE

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รายงานผลการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แก่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “ทอท.” เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ทอท.ขอความอนุเคราะห์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตรวจสอบและให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศของบริษัท สวรรค์วิถี จำกัด นั้น กพท.พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 1. การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศในชื่อบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ เจ้าของอาคาร หรือเจ้าของที่ดิน

ผู้ขอใบอนุญาตสามารถทำได้หากแสดงเอกสารแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ ในกรณีข้างต้นภายหลังได้รับอนุญาต บริษัท สวรรค์วิถี จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด

2. ผลกระทบอันอาจเกิดต่อการดำเนินงานสนามบินด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และขีดความสามารถในการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทอันเกิดจากกิจกรรมภายนอกสนามบินที่เข้ามาเชื่อมต่อ และอยู่ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อาทิ การรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร และเครื่องช่วยในการเดินอากาศ ในด้านผลกระทบกับ Instrument Flight Procedure (IFP) ข้อกำหนดว่า ด้วยการเข้ามาของอากาศยานซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ Traffic Control นั้น

ผู้อำนวยการ กพท.ระบุว่า เมื่อพิจารณาขีดความสามารถระบบถนนเข้าสู่สนามบินอาจลดลงจากการเชื่อมต่อจากกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกำกับดำเนินงานสนามบิน ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถสนามบินตามแผนแม่บท และ แผนพัฒนาสนามบินในปัจจุบัน และอนาคตนั้น ปัจจุบันแผนแม่บท และแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิถือว่าเป็นแผนในระดับองค์กร ไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ได้รับความเห็นชอบจาก กพท. และปัจจุบัน กพท.ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลระบบการขนส่งเชื่อมโยงสนามบิน ทอท.จึงควรประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน และบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบถนนเข้าออกสนามบินต่อไป

ส่วนที่มีข้อสงสัยเรื่องความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางการบิน กรณีที่อาจถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะอากาศยานร่อนลงสู่สนามบินในระดับต่ำนั้น จากการฝึกอบรมของ กพท.ร่วมกับ Transportation Security Administration ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 14-23 ส.ค.2562 ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ พบว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะอากาศยาน Take-off และ Landing ในระดับต่ำ (Low Risk)

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อเสนอแนะนำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงในกรณีดังกล่าว และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ กพท. ได้มีการแจ้งให้บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จัดทำรายงานผลกระทบความปลอดภัยในการเดินอากาศเพื่อประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และส่งผลให้ กพท.ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ส่วนที่ว่าพื้นที่นี้อาจมีกิจกรรมดึงดูดนก เป็นความเสี่ยงที่ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุจากอากาศยานชนนกเพิ่ม มากขึ้นหรือไม่ ได้รับคำตอบว่า กพท.ยังไม่มีข้อกำหนด หรือข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรา 59/2 (4) แห่งพ.ร.บ.การเดินอากาศฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ที่กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินกิจกรรมอื่นตามที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ซึ่งจะต้องกำหนดเท่าที่จำเป็น และไม่กระทบต่อชีวิตประจำวัน หรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ซึ่งปัจจุบันกพท.อยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้คณะกรรมการกพท.ไปพิจารณากรณีที่มีนายพงศ์ ศกุนตนาค กรรมการ มีตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด เข้ามาเป็นบอร์ด กพท.ด้วย เป็นเรื่องไม่สมควร และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ควรให้ลาออกไปด้วยและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติที่ดีเข้ามาเป็นบอร์ดแทน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศักดิ์สยาม ชิดชอบจุฬา สุขมานพกพท.ท่าอากาศยานไทยทอท.เอาท์เล็ตซีพีเอ็นข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้