ข่าว
100 year

ใช้มาตรการคลังบ่มศักยภาพคน งดภาษี 2 เท่าพัฒนาทักษะขั้นสูง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์11 ก.ย. 2562 08:15 น.
SHAREที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ใช้มาตรการด้านการคลังเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน-สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเสริมบทบาทด้านการพัฒนาทักษะของแรงงานโดยเฉพาะในหลักสูตรการอบรมทักษะขั้นสูง (Advanced Technology) ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นทักษะที่จำเป็นเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ โดยอนุมัติให้สิทธิประโยชน์สำหรับพัฒนาทักษะพนักงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง (STEM) โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง หรือผู้ประกอบการฝึกอบรมเอง โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นจาก 2 เท่า เป็น 2.5 เท่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือไม่ก็ได้รับสิทธิ์นี้ แต่หลักสูตรนี้ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ทั้งยังเห็นชอบขยายการให้สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เช่น การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมที่เข้าข่ายเป็นการอบรมทักษะขั้นสูงโดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็น 2 เท่าของเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่าย ให้สิทธิประโยชน์กับการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง เช่น สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่จ้างงานใหม่ที่เป็นบุคลากรทักษะสูงโดยเฉพาะในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้สามารถ นำค่าจ้างเงินเดือนหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า และกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติโดย สามารถนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบอัตโนมัติมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่าจากเดิม 1.5 เท่าด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มาตรการด้านการคลังพัฒนาศักยภาพคนแรงงานอบรมทักษะขั้นสูงอุตสาหกรรมหักค่าใช้จ่าย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้