ข่าว
100 year

เช็กวันรับเงิน บัตรคนจน เดือน ก.ย. เงินเข้าตลอดเดือน ใช้สิทธิ์ให้ครบทุกรายการ

ไทยรัฐออนไลน์5 ก.ย. 2562 17:27 น.
SHARE

ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ไล่เรียงวันตามปฏิทินของเดือนกันยายนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหนเงินเข้า ได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไร และจะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไร ติดตามได้ที่นี่...

เริ่มแจกวันที่ 1 กันยายน 2562

 • ได้เท่าไร : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
 • ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

 • ได้เท่าไร : ค่าเดินทาง ด้วยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเริ่มแจกวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 • ได้เท่าไร : เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.)
 • ใครได้ : กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ประมาณ 1.16 ล้านคน

หมายเหตุ : เริ่มแจกวันที่ 9 ของเดือน และไม่เกินในวันที่ 15 ของเดือน


เริ่มแจกวันที่ 12 สิงหาคม 2562 

 • ได้เท่าไร : ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62)
 • ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย (ตามข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)

เริ่มแจกวันที่ 18 สิงหาคม 2562

 • ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

 • ได้เท่าไร : ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 • ได้เท่าไร : ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทต่อคน
 • ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก).
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แจกเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายนข่าวร้อนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้