ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เมืองรองคึกคักธุรกิจใหม่ผุดเป็นดอกเห็ด

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ย. 2562 08:15 น.
  SHARE

  นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดตั้งธุรกิจใหม่เริ่มมีทิศทางการขยายตัวไปยังจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี และในเมืองใหญ่ๆ โดยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) และเมืองรองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกรมได้สำรวจการจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง 55 จังหวัด เช่น พิษณุโลก เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง เป็นต้น พบว่าการ จัดตั้งธุรกิจใหม่ในเมืองรองสูงขึ้น 16% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็นปริมณฑลเพิ่ม 12% ขณะที่อีอีซีลดลง 2% แต่มูลค่าทุนสูงสุดถึง 153% รองลงมาคือ เมืองรองเพิ่มขึ้น 111% แต่ปริมณฑลลดลง 12%

  สำหรับจังหวัดในพื้นที่เมืองรองที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เชียงราย 83 ราย โดยธุรกิจที่จัดตั้งสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ตามด้วยนครศรีธรรมราช 65 ราย โดยธุรกิจที่จัดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ร้านขายปลีกผักและผลไม้ และร้านขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และราชบุรี 63 ราย โดยธุรกิจที่จัดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ร้านขายส่งผักและผลไม้ และอสังหาริมทรัพย์

  “การจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเมืองรอง โดยเฉพาะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีอัตราการขยายตัวสูง เพราะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองรองของรัฐบาล มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการต่างๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และการขนส่ง”

  ด้ายนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตอีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค.62 ว่า มีจำนวน 4,338 ราย เพิ่มขึ้น 2.36% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 15,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.19% ธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 727 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 1,977 ล้านบาท รองลงมาคือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 351 ราย มูลค่าทุน 589 ล้านบาท และภัตตาคารและร้านอาหาร 163 ราย มูลค่าทุน 395 ล้านบาท.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เมืองรองโสรดา เลิศอาภาจิตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าธุรกิจใหม่วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์เมืองท่องเที่ยวข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้