ข่าว
100 year

สอน. จัดงานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2562 06:01 น.
SHARE


ภายใต้แนวคิด “อ้อยน้ำตาลไทย พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นการยืนยันถึงความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาตนเอง และการประกอบธุรกิจเพื่อสรรสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอย่างแท้จริง ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป

ซึ่งปีนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดงาน ภายใต้แนวคิด “อ้อยน้ำตาลไทย พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการบริหารจัดการในไร่อ้อยให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบสู่ความเป็นสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอน.ชาวไร่อ้อยดีเด่นโรงงานน้ำตาลดีเด่นสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed