ข่าว
100 year

SACICT เล่าเรื่อง : "ลมหายใจแห่งวัฒนธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์14 ส.ค. 2562 14:41 น.
SHARE

หญิงไทย (เชื้อสายลาวครั่ง ลาวเวียง) ในสมัยโบราณ ได้รับการฝึกให้ทอผ้าตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องนุ่งหุ่ม ผ้าบูชาพระ ของกำนัล ตลอดจนถึงเครื่องแต่งกายพิธีแต่งงานของตนเอง การทอผ้า จึงเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด จวบจนถึงปัจจุบัน โดยลวดลายในผ้าทอสามารถอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ของชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น ครั่งที่ให้สีแดง ที่เป็นที่นิยมมาแต่โบราณ และยังมีสีสันจากวัตถุดิบอื่นๆ จากธรรมชาติในท้องถิ่น มาถักทอลวดลายตามจินตนาการ

#SACICTเล่าเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

SACICTทอผ้าวิถีชีวิตผ้าทอภูมิปัญญาไทยลาวเวียงข่าวทั่วไป