ข่าว
100 year

บีโอไอส่งเสริมลงทุน “วินเซลล์รีเซิร์ช” ผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 ก.ค. 2562 05:40 น.
SHARE

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายของบีโอไอว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนโครงการเพาะเลี้ยงและผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด โดยมีกำลังการผลิตปีละ 1,500 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immune Cell Therapy) เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งและซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในร่างกาย รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ยีนส์ ทั้งนี้ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดการลงทุน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยระหว่างปี 59-61 มีกิจการเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 16,445 ล้านบาท

นายโชคดีกล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาในระยะที่มีการลุกลามหรือการกระจายตัวของโรคแล้ว แพทย์จึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาโดยผ่าตัดหรือการฉายแสง และการให้ยาเคมีบำบัด สำหรับการรักษาโรคที่มีการกระจายออกไปในร่างกาย โดยแนวทางการรักษาของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด คือ การนำเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบผสมผสานที่ชื่อว่า WIN- K CELL เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความแข็งแรงและคืนความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันโรค ในการกำจัดหรือยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่งการรักษาในรูปแบบนี้ สามารถทำร่วมกับการผ่าตัด การฉายรังสีและวิธีการอื่นๆ โดยไม่เกิดอาการข้างเคียง และลดการเกิดมะเร็งซ้ำมากกว่าวิธีการอื่นๆ ถือเป็นการยกระดับวงการรักษามะเร็งของไทย

ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาบริษัทได้รับอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการสร้างห้องวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และยังได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อีกด้วย โดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ชฯ คือการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งรูปแบบจะเหมือนการผลิตยา แต่แยกหมวดออกไปเป็นยาด้านชีววัตถุ ปัจจุบันยาดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โชคดี แก้วแสงสวทช.โรคมะเร็งบีโอไอผลิตเซลล์การรักษางานวิจัย

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้