ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สร้างพลังงานที่ยั่งยืน

  หมัดเหล็ก3 ก.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  เก้าอี้กระทรวงพลังงาน ตามโผจะพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างไร แต่นโยบายพลังงานของประเทศเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการบริหารจัดการวางแผนยุทธศาสตร์เอาไว้ต่อเนื่องทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะ พลังงานคือต้นทุน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  พื้นฐานการดำรงชีวิตของประชาชนและการเจริญเติบโตของประเทศ ปัจจัยหนึ่งคือ การวางแผนระยะยาวในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ผู้ค้าและผู้บริโภคในเชิงบูรณาการ โดยจะต้องมีการนำผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบ้าน หรือ คุณภาพชีวิต มาเป็นต้นทุนด้วย

  ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศทั่วโลก ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหลัก ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าและการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ การผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 60 เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและมีการปล่อยมลภาวะทางอากาศน้อยมาก

  ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นจากอ่าวไทย ที่ขุดเจาะมาใช้ประโยชน์ตลอด 38 ปีที่ผ่านมา แหล่งก๊าซจากเมียนมา ที่ใช้มาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง 24 ปี สิ่งที่ต้องยอมรับคือ ก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ปริมาณสำรอง ในแหล่งก๊าซต่างๆที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานลดน้อยลงเรื่อยๆ

  สิ่งที่จะเข้ามาทดแทนคือ ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ที่จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยที่ LNG มีข้อดีคือ สามารถขนย้ายได้ทางเรือ เนื่องจากเป็นของเหลวจากการลดอุณหภูมิก๊าซธรรมชาติมาอยู่ที่ -160 องศา ลดต้นทุนในการวางท่อก๊าซและสามารถหาซื้อได้ง่ายมากขึ้น

  ตลาดการซื้อขาย LNG มีหลายแหล่งด้วยกัน มีทั้งการซื้อในระยะยาว กลาง สั้น ตามความต้องการ ราคาจะเป็นไปตามกลไก Demand-Suppy ในตลาดโลก

  นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนและผลักดันการเปิดเสรีนำเข้า LNG โดยที่ กกพ. คณะกรรมการกำกับพลังงาน ได้อนุมัติและประกาศใช้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบก๊าซธรรมชาติบนบกให้กับบุคคลที่สาม และการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG แก่บุคคลที่สาม ไปแล้ว เมื่อเดือน มี.ค.2558 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ มีผู้เล่น มากขึ้น ในการที่จะนำเข้า LNG ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา ป้องกันการผูกขาดและจะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงได้

  ปัจจุบันมีผู้นำเข้า LNG สองรายใหญ่ ได้แก่ ปตท. และ กฟผ. ซึ่งมีภาครัฐที่เข้ามากำกับดูแลการนำเข้า ประกอบด้วย ครม. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

  สถานการณ์การใช้ก๊าซในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่การแข่งขัน พลังงานจะเป็นปัจจัยและต้นทุนที่สำคัญที่สุด.

  หมัดเหล็ก

  mudlek@thairath.co.th

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงพลังงานก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยก๊าซธรรมชาติเหลวพลังงานคาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้