ข่าว
100 year

กบร.ตั้งบอร์ด 3 ชุดชูการบินปลอดภัย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 มิ.ย. 2562 06:15 น.
SHARE

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มี ผอ.กพท.เป็นประธานคณะกรรมการทุกชุด โดยคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน (ฉบับที่...) ว่าด้วยการอนุญาตให้ประกอบกิจการการบินพลเรือนในเบื้องต้น ซึ่งมีการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนและอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตฯ และอื่นๆ รวมถึงกำหนดขั้นตอนการพิจารณาเพื่อออกและต่ออายุใบอนุญาตฯ

สำหรับข้อบังคับแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งจะใช้สำหรับสายการบินที่เป็นแบบประจำ และแบบเช่าเหมาลำ และ 2.ประเภทการทำงานทางอากาศ ใช้สำหรับกรณีทำการบินรับจ้างที่ไม่ใช่การขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีทั้งเครื่องบินขนาดเล็ก 9 ที่นั่ง และโดรน ได้แก่ การบินเพื่อชมทิวทัศน์ การบินถ่ายภาพ หรือการบินโปรยสารเคมีเพื่อการเกษตร ซึ่งการขออนุญาตทำการบินประเภทนี้มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กพท.ความปลอดภัยด้านการบินการบินICAOกบร.พ.ร.บ.การเดินอากาศจุฬา สุขมานพข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้