กีฬา
100 year

"เอพี" กับ 3 นวัตกรรมตอกย้ำผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Advertorial24 มิ.ย. 2562 14:25 น.
SHARE

ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตของคนรุ่นใหม่ หลากหลายธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เราได้เห็นหลายธุรกิจนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นจุดเด่นของตน

เช่นเดียวกับในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมา “เอพี ไทยแลนด์” หนึ่งในผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการแห่งคุณภาพชีวิตล่าสุดเพื่อตอกย้ำผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์พิมพ์เขียว แห่งคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคนในสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “AP WORLD, A Vision for Quality of Life”

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป กล่าวว่า 3 นวัตกรรมบริการแห่งคุณภาพชีวิตล่าสุด ได้แก่ “KATSAN” ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง “HOMEWISER” ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านที่มาพร้อมกับแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ “YourNextU” นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมด้วยผลผลิตจากการลงทุนในธุรกิจที่เป็นอิสระจากเอพี

“จากการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของเอพีที่มุ่งสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า ด้วยการเป็นมากกว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ โดยการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พร้อมส่งมอบพันธกิจ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคม ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความปลอดภัย การทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยเชิงป้องกัน และสร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา ตอกย้ำพันธกิจสำคัญสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ของการดำเนินชีวิต”

“นวัตกรรมบริการทั้ง 3 นี้ ได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมงานคนไทย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทำงานอย่างเป็นอิสระจากเอพี ชื่อว่า “เคลย์มอร์” และ “เอสอีเอซี” โดยใช้กระบวนการ Stanford Design Thinking เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

โดย “เคลย์มอร์” พัฒนานวัตกรรมบริการ 2 ด้านสำคัญ ภายใต้ชื่อ “KATSAN” ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในหมู่บ้านพักอาศัยไปสู่มิติใหม่ มิติเรื่องการคัดสรรบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่โครงการ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Computer Vision และการประมวลผลผ่าน AI อัจฉริยะที่เชื่อถือได้อย่างแม่นยำ ด้วยจุดเด่นในเรื่องของ Security Matrix การประมวลผลการเข้าออกอัจฉริยะ ผ่านการจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์ และฟังก์ชันการบริหารจัดการความปลอดภัยอื่นๆอีกมากมายที่เชื่อมต่อเจ้าของบ้าน ทีมบริหารจัดการหมู่บ้าน และส่วนงานรักษาความปลอดภัย เข้าสู่ฐานข้อมูลหลักของหมู่บ้านดำเนินงานและรับทราบผลพร้อมกันทั้ง 3 ส่วนอย่างทันท่วงที

สำหรับ “HOMEWISER” ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน ด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน ตลอดการอยู่อาศัย แตกต่างด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้วยบริการตรวจเช็กและวางแผนสุขภาพบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆไว้อย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการเข้าตรวจเช็กทั้งเจ้าของบ้าน และทีมบริหาร ดูแลก่อนเกิดความเสียหาย ด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ หรือระบบต่างๆภายในบ้านถึงรอบการดูแล พร้อมบริการเสริมอื่นๆที่เลือกได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

และ “YourNextU” นวัตกรรมดีไซน์ที่เกิดขึ้นเพื่อดิสรัปการศึกษาครั้งแรกของโลก ด้วยจุดต่างในการเป็น World-Class Education Service กับโมเดลการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model เรียนแบบไม่สิ้นสุด เรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัดกับคลาสและโปรแกรมระดับโลกกว่า 300 หลักสูตร

ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดหัวข้อ และจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งยังมีการอัปเดตหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมทุกเดือนเพื่อให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ และความต้องการของผู้เรียนได้

ในแวดวงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน การเลือกเฟ้นหาที่ตั้งทำเลทอง การออกแบบ ฟังก์ชันการใช้สอย รวมไปถึงคุณภาพของการก่อสร้างไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนในยุคนี้ ต้องเติมเต็มนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เข้ายุคสมัยด้วย!!

วานิชหนุ่ม
wanich@thairath.co.th 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เอพี ไทยแลนด์วิทการ จันทวิมลประกาศวิสัยทัศน์ใหม่เคลย์มอร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลาดนัดหัวเขียววานิชหนุ่ม

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED