king10
Thairath Logo
กีฬา

ร.ฟ.ท.หารืออัยการปมโฮปเวลล์

Share :
line-share-logo

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท. จ่ายค่าชดเชยแก่ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการบอกเลิกสัญญา เป็นเงิน 11,888.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5%ว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. ได้มอบให้ตนไปหารือกับอัยการ ผู้ที่รับผิดชอบคดีโฮปเวลล์ เมื่อปี 2541 ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว รวมทั้งแนวโน้มข้อต่อสู้คดีในด้านอื่นๆว่ามีอีกหรือไม่ และประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร

“เมื่อศาลปกครองสูงสุด สั่งให้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ปี 2541 ไม่ใช่เป็นการตัดสินใหม่ จึงต้องไปดูว่าคำชี้ขาดนั้น ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วนจะต้องไปค้นหาข้อมูลที่ใดได้อีก ซึ่งการได้สอบถามพูดคุยกับอัยการผู้ที่รู้เรื่องนี้ จะทำให้เข้าใจได้มากขึ้น เพื่อรายงานให้บอร์ด ร.ฟ.ท.รับทราบ ก่อนจะมีการตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น ในเรื่องมูลค่าโครงการ, การคำนวณอัตรา ดอกเบี้ยตามคำสั่งศาล, การจ่ายชดเชย เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งยังไม่ทราบ ว่าการจ่ายชดเชย และแหล่งเงินที่นำมาจ่ายจะมาจากใด แต่หากจะต้องจ่ายเงิน ก็ต้องหารือกับกระทรวงการคลังให้เรียบร้อยก่อน.

อ่านเพิ่มเติม...
โฮปเวลล์ร.ฟ.ท.วรวุฒิ มาลาอนุญาโตตุลาการศาลปกครองสูงสุดจ่ายเงินชดเชยกระทรวงคมนาคมข่าวทั่วไป