คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

ดีป้าสร้างคนดิจิทัลภาคเกษตร หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 พ.ค. 2562 08:25 น.

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ภาคเกษตรมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากมีการจ้างแรงงานสูง และสร้างรายได้ ให้กับประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งจะเห็น ได้จากทุกรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับนโยบายเกษตร ทั้งยกระดับคุณภาพผลิต การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ไทย และในยุคดิจิทัลนี้ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการที่นำสินค้าเกษตรมาเพิ่มมูลค่า รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับองค์กรและการผลิต

ทั้งนี้ ดีป้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร จึงได้จัดหลักสูตรอบรม ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศชาติ ได้มีองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในมิติต่างๆ เช่น IoT, AI, Cloud, Robot, AR & VR, Drone, Big Data Management, Blockchain เป็นต้น โดยนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาช่วยในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต เป็นต้น

“ดีป้าจะพยายามส่งเสริม และพัฒนาทักษะ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ในมิติต่างๆ รวมถึงความรู้ทางการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้ โดยผู้ที่สนใจ สามารถหารายละเอียดได้ที่ http://www.depa.or.th/th/cda”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าภาคเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตธุรกิจเกษตรข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED