กยศ.ชวนมาปิดบัญชีชำระหนี้ ภายใน 31 พ.ค.ได้ลดเบี้ยปรับ!

Share :
line-share-logo

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว ซึ่ง กยศ.ได้ให้โอกาสผู้ค้างชำระหนี้และมีเบี้ยปรับทุกกรณี มาชำระหนี้เพื่อรับส่วนลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61-31 พ.ค.62

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อนัดหมายวันชำระหนี้ปิดบัญชี โดยต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th/discount/ หรือดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ที่ www.studentloan.or.th/discount-form/ และส่งแฟกซ์มาที่ 0-2016-4940 และ 0-2016-4950 เพื่อได้สิทธิลดเบี้ยปรับตามมาตรการนี้ และยังได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษารุ่นน้องอีกด้วย หากมีข้อสงสัยโทร. 0-2016-4888 กด 9 หรือต่อ 550-580 และโทร.09-4212-6349-69 และทาง LINE@ กยศ. ได้อีกด้วย”.

อ่านเพิ่มเติม...