king10
Thairath Logo
กีฬา

กสทช.คลอดสูตรการชดเชยคืนเงิน หลังคืนคลื่น 700 MHzและใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

Share :
line-share-logo

เลขาฯ กสทช. เผย 7 พ.ค.นี้ จะเชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล มาทำความเข้าใจสูตรการชดเชยคืนเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง คืนใบอนุญาต คลื่น 700 MHzและใบอนุญาตทีวีดิจิตอล...

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 พ.ค.2562 จะเชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หรือเรียกว่า สูตรการคืนเงินชดเชย หลังคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล เพื่อประกอบการตัดสินใจ ก่อนจะยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงคืนใบอนุญาต ภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ 

“จากเดิม กสทช.ให้ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์คืนใบอนุญาตก่อน เพื่อรักษาสิทธิ์ แต่เมื่อ กสทช.จัดทำประกาศฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว ถือว่าให้เวลาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลพิจารณารายละเอียดของประกาศแล้ว ฉะนั้นไม่ต้องให้เวลาอีก ถ้าอยากได้สิทธิ์รับเงินชดเชย ก็ต้องยื่น จากเดิม กสทช.คิดว่าทำประกาศไม่ทัน จึงให้ยื่นสิทธิ์ไว้ก่อน ถ้าไม่พอใจก็ถอนเรื่องออกได้“ เลขาธิการ กสทช.กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
กสทช.ใบอนุญาติทีวีดิจิตอลเงินชดเชยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สูตรการคืนเงินชดเชยข่าวทั่วไป