king10
Thairath Logo
กีฬา

สินค้าเกษตร-อาหารไทยผงาด พืชสวนโลกปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019

Share :
line-share-logo

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักในการดูแลนิทรรศการแสดงสินค้าถาวร ในนามทีมประเทศไทย (Team Thailand) ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2019 (Beijing International Horticultural Expo 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-7 ต.ค. 2562 ณ เมืองหยางชิง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งมีประเทศต่างๆเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 ประเทศ

โดยในส่วนของประเทศไทย ได้จัดแสดงสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารของผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย นำเสนอภายใต้ธีม “ครัวไทยสู่ครัวโลก” (Thailand Kitchen of The World : A True Source beyond Expectations)

โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ มาตรฐานได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า โดยส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายในประเทศจีนอยู่แล้ว ทั้งในรูปแบบนำเข้า และจำหน่ายผ่านออนไลน์ โดยจะเน้นสินค้าอาหารไทยเป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่างานนี้จะทำให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักสินค้าและอาหารไทยที่จำหน่ายอยู่ในจีน และจำหน่ายในประเทศไทยให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมพืชสวนโลก 2019มหกรรมพืชสวนโลกปักกิ่งบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สินค้าเกษตรข่าวทั่วไป