king10
Thairath Logo
กีฬา

เผยยังไม่มีทีวียื่นขอคืนใบอนุญาต

Share :
line-share-logo

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ม.44 เพื่อช่วยเหลือทีวีดิจิทัลและค่ายมือถือ โดยเป็นการประชุมครั้งแรกและมีมติที่จะหารือกันทุกสัปดาห์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือน พ.ค.2562 นี้

ส่วนเงื่อนไขหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ คาดว่าจะเสนอ บอร์ด กสทช.พิจารณาสัปดาห์หน้า และนำไปรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะในสัปดาห์ถัดไป เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับค่ายมือถือ นำไปสู่การเปิดจัดสรร คลื่นในเดือน มิ.ย.2562 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล และค่ายมือถือยื่นแสดงความประสงค์จะเข้าสู่มาตรการช่วยเหลือ โดยวันที่ 10 พ.ค. เป็นวันสุดท้ายในการยื่นหนังสือ.

อ่านเพิ่มเติม...
ฐากร ตัณฑสิทธิ์คืนใบอนุญาตคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกสทช.ทีวีดิจิทัลคำสั่ง คสช.ข่าวทั่วไป