king10
Thairath Logo
กีฬา

“ฮักแท็กซี่” ยังเคลียร์ไม่ลงตัว คนขับไม่อยากจ่ายเงินดาวน์

Share :
line-share-logo

หาทางออกจบให้ได้ใน มี.ค.

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า โครงการ “ฮัก TAXI เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย” ที่สนับสนุนให้กลุ่มคนขับแท็กซี่เข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้วงเงิน 10,000 ล้านบาท ขณะนี้มีผู้สมัครครบตามเป้าหมาย 10,000 รายแล้ว และอยู่ระหว่างฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม อาทิ ความรู้ด้านเครื่องยนต์ การบริการ เป็นต้น

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีปัญหาเรื่องเงินดาวน์หรือเงินก้อนแรกที่ผู้ซื้อต้องชำระในการซื้อสินค้าเงินผ่อน ที่ยังตกลงกันไม่ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการแท็กซี่ประมาณ 87% ต้องการเงินดาวน์รถในอัตราที่ต่ำหรือให้ยกเว้นเงินดาวน์ไปเลย ซึ่งธนาคารมองว่ามีความเสี่ยง จึงกำลังเร่งหาทางออกที่พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ภายในเดือน มี.ค.นี้”

และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพอิสระ ธนาคารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำร่องเติมทักษะผู้เข้าร่วมโครงการฮัก TAXI รุ่นแรกจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย และในอนาคตมีแผนขยายการเติมทักษะให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสาขาอื่นๆ อาทิ ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจขนส่งชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร เป็นต้น “เมื่อได้รับการเติมทักษะแล้ว หากต้องการเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพ ธนาคารได้เตรียมบริการเติมทุนผ่านโครงการสินเชื่อต่างๆ อาทิ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยถูก สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 0.42% ต่อเดือน ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บ (MLR) ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย เป็นต้น”.

อ่านเพิ่มเติม...
ฮัก TAXIฮัก แท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ไทยเอสเอ็มอีแบงก์คนขับแท็กซี่รถแท็กซี่