king10
Thairath Logo
กีฬา

ครม.อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาท เห็นชอบโครงการ “ร้อยใจรักษ์” ใช้ศาสตร์พระราชาพัฒนาชีวิต

Share :
line-share-logo

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนปฏิบัติการ และอนุมัติหลักการใช้งบประมาณ 1,300 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ.2562-2580 ซึ่งเป็นแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้ศาสตร์ของพระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพของประชาชน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาอาชีพการเกษตร รวมทั้งพัฒนาทางเลือกอื่นที่มุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยว

ด้านของการป้องกันยาเสพติด จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่เอื้อต่อการป้องกัน และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นทางเลือกของเด็กและเยาวชน โดยมีพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ 20 หมู่บ้านย่อยใน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว.

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการร้อยใจรักษ์ร้อยใจรักษ์มติ ครม.แก้ปัญหายาเสพติดงบประมาณอนุมัติงบประมาณปัญหายาเสพติด