ไลฟ์สไตล์
100 year

คุมเข้มส่งออก-นำเข้าไม้ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ม.ค. 2562 08:54 น.
SHARE

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์ ที่กำกับดูแลการนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 โดยจะเพิ่มข้อกำหนดให้การนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากทุกประเทศ ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานสำแดงแหล่งที่มาว่า เป็นไม้ที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก และเพิ่มมาตรการส่งออกกับผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ล้อม โดยต้องมีใบอนุญาตส่งออกหรือหนังสือรับรอง จากเดิมที่กำกับดูแลการส่งออกเฉพาะไม้ท่อน ไม้แปรรูป และถ่านไม้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าว่า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไทยมีที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ภายใต้ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องปรับปรุงประกาศดังกล่าว เป็นเพราะสถานการณ์การค้าปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก หลายประเทศให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรับรองแหล่งที่มาของไม้ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า มีการกำหนดเงื่อนไข หรือมาตรการการนำเข้าที่เข้มงวดขึ้น กรมจึงต้องแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ “การแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่กระทรวงพาณิชย์จะมอบอำนาจให้กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จากเดิมที่ต้องมาขออนุญาตที่กรมการค้าต่างประเทศ”

ข่าวแนะนำ

นายอดุลย์ กล่าวว่า คาดว่าไตรมาสแรกปี 62 กรมจะจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ เพราะไม้เป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหว และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อดุลย์ โชตินิสากรณ์ผู้ผลิตผู้ส่งออกไม้ไม้ล้อมกฎหมายป่าไม้

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:14 น.