ข่าว
100 year

จบดราม่า! สนธิรัตน์ สั่งใช้ ก.ม. ยกเลิกต่างชาติจดสิทธิบัตรกัญชา

ไทยรัฐออนไลน์19 พ.ย. 2561 13:55 น.
SHARE

"สนธิรัตน์" ยุติดราม่า สั่งใช้ม.30 พ.ร.บ.สิทธิบัตร ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตร "สารสกัดกัญชา" คาดรู้ผลสัปดาห์นี้ ยันนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ใช้ทำตำรับยา-ส่วนประกอบในสิ่งประดิษฐ์ นำมาจดสิทธิบัตรได้...

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบริษัทต่างชาติยื่นคำขอจดสิทธิบัตร “สารสกัดจากกัญชา” ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาเรื่องนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อหาช่องทางในการดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ พ.ร.บ.สิทธิบัตรกำหนด เพราะกฎหมายฉบับนี้มีความซับซ้อน และมีกระบวนการดำเนินการพอสมควร แต่ในที่สุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สารสกัดจากกัญชาเป็นสารสกัดจากพืช และมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.สิทธิบัตร กำหนดว่า จุลชีพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชและสัตว์ ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ จึงได้ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยใช้มาตรา 30 ที่กำหนดให้อธิบดีมีอำนาจยกเลิกคำขอดังกล่าวได้

“มีคำขอที่ยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาเพียงคำขอเดียวจากทั้งหมด 11 คำขอ ซึ่งได้ขอให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปดำเนินการต่ออย่างรอบคอบ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะดำเนินการต่อไป แต่ตอนนี้พูดได้ว่าคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาที่เป็นที่สนใจของสังคมมีข้อยุติแล้ว โดยใช้มาตรา 30 ดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้” นายสนธิรัตน์ กล่าว

สำหรับคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ที่ได้ใช้อำนาจของอธิบดีกรมฯ ยกเลิกคำขอนั้น เป็นคำขอเลขที่ 1101003758 ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.53 และกรมฯได้ตรวจสอบเบื้องต้น และประกาศโฆษณา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 ลักษณะการขอถือสิทธิในสิทธิบัตรคือ แคนนาบิไดออล (CBD หรือสารสกัดกัญชา) ประมาณกว่า 400 มิลลิกรัม ใช้ในการป้องกันการชัก

ส่วนมาตรา 30 ของ พ.ร.บ.สิทธิบัตร กำหนดไว้ว่า เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 (ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นคำขอ) หรือมาตรา 14 (คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ) ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคำสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในจำนวนคำขอจดสิทธิบัตรทั้ง 11 คำขอ ยังได้มีการละทิ้งคำขอไปแล้ว 2 คำขอ เพราะภายหลังการประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ยื่นคำขอไม่มายื่นให้ตรวจสอบความใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้คำขอจะไม่อยู่ในระบบอีกต่อไป ส่วนคำขอที่เหลืออีก 8 คำขอ ไม่ใช่สารสกัดจากกัญชา แต่เป็นคำขอที่มีการใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ ก็ดำเนินการได้ต่อตามกฎหมาย ซึ่งสถานะล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ 5 ตำขอ และประกาศโฆษณารอให้ผู้ยื่นขอตรวจสอบอีก 3 คำขอ

ส่วนกรณีที่คนยังมีความกังวลว่า พ.ร.บ.สิทธิบัตร จะกระทบต่อการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดที่ปรับให้กัญชาเป็นยาเสพติดที่นำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และกฎหมายอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า กฎหมายสิทธิบัตรเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัย และประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักวิจัยไทย โดยยังสามารถนำสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งการทำเป็นตำรับยา หรือองค์ประกอบของยาที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ หรือทำเป็นสารสังเคราะห์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กัญชาสารสกัดกัญชาสิทธิบัตรกัญชาปลดล็อกกัญชาดราม่าสิทธิบัตรกัญชาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้