ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  หว่าน 2.8 หมื่นล้านทั่วประเทศ เดินหน้าเต็มสูบแก้ปัญหาคนจน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ก.ย. 2561 09:30 น.
  SHARE

  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 28,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการจัดสรรงบดำเนินการโครงการของจังหวัดต่างๆ 19,600 ล้านบาท จัดสรรให้กับกลุ่มจังหวัด 8,400 ล้านบาท

  “การจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ 2563 จะให้ความสำคัญกับตัวแปร 6-7 ข้อ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ, นโยบายสำคัญในการพัฒนาภูมิภาค เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี), โครงการอื่นๆที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นแผนหรือโมเดลพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น แม่ฮ่องสอนโมเดล กาฬสินธุ์โมเดล, การแก้ปัญหาความยากจน โดยจัดสรรงบตามรายได้เฉลี่ยต่อหัว โดยจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำ จะได้รับการจัดสรรค่อนข้างมาก”

  สำหรับการเสนอโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน และไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายประชาชน หรือใช้งานตามภารกิจ ไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง อาคารหรือสถานที่ราชการ ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องทำคำขอจัดสรรงบ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. นี้ จากนั้น ก.บ.ภ.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือน ก.พ. 2562.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คนจนเอสอีซีงบประมาณความยากจนเงินงบประมาณ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้