ข่าว
100 year

แก้ปัญหาสินค้าเกษตร!

ไทยรัฐฉบับพิมพ์9 ส.ค. 2561 09:05 น.
SHARE

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศไปรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการสินค้าและเป็นตัวกลาง เพื่อสร้างความสมดุล ให้ผลผลิตการเกษตรที่อาจเกิดปัญหาราคาตกต่ำ ไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ อาทิ ให้สหกรณ์ฯ ไปจัดทำโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ฯ ที่มีความพร้อมในการเก็บชะลอข้าว 344 แห่ง รวม 529,452 ตัน ขณะที่โครงการพัฒนาระบบสหกรณ์ฯที่มีเป้าหมาย 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ เพื่อให้สหกรณ์ฯในแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนรับซื้อผลผลิตการเกษตร คือข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ผลไม้ โคเนื้อ โคนม เพื่อรวบรวมสินค้าในเวลาที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันจนล้นตลาด ไปเก็บไว้ที่สหกรณ์ฯ ก่อนไปจำหน่ายตามตลาดทั่วไป แก้ไขปัญหาเมื่อพ่อค้าคนกลางไม่ซื้อหรือกดราคารับซื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรฯ จะใช้เครือข่ายของสหกรณ์ฯ บริหารจัดการผลไม้ 4 ชนิด คือ ลำไย ลองกอง มังคุด เงาะ เพื่อรับซื้อผลผลิตที่จะออกมาจำนวนมากในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ ได้แก่ ลำไย ผลผลิตจำนวน 386,342 ตัน ลองกอง ผลผลิต 86,702 ตัน มังคุด ผลผลิต 172,073 ตัน เงาะ ผลผลิต 258,011 ตัน โดยให้สหกรณ์ฯ 35 แห่งช่วยกันรับซื้อผลไม้ทั้ง 4 ชนิด รวม16,554 ตัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะสหกรณ์การเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์สินค้าเกษตรเกษตรกรข่าวทั่วไป

Most Viewed