king10
Thairath Logo
กีฬา

ยึดยุทธศาสตร์ ก.แรงงาน รณรงค์ลดอุบัติเหตุ สถานประกอบการ

Share :
line-share-logo

สสปท.ผนึกกำลังพันธมิตรระดับบิ๊ก รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ-เอกชน ร่วมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน...

นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. กล่าวมั่นใจกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการ จะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ภายใต้นโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32” โดยมีแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืนไปสู่แรงงาน ตลอดจนเพื่อช่วยกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงพร้อมป้องกันและกระตุ้นจิตสำนึกให้สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ใช้แรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังจัดสัมมนาวิชาการมากกว่า 28 หัวข้อ และนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาที่ร่วมแสดงนวัตกรรมและเทคโลโนยีจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ ปตท., การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น และภาคีเครือข่ายร่วมกันมากกว่า 165 บูธ ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ รวมถึงทนายเจมส์ มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย และกิจกรรมอีกมากมาย.

อ่านเพิ่มเติม...
ลดอุบัติเหตุสถานประกอบการลดอุบัติเหตุผู้ใช้แรงงานแรงงานอุบัติเหตุในโรงงานข่าวทั่วไป