ข่าว
100 year

ธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน

หมัดเหล็ก2 มิ.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

อาจจะเคยได้ยินคำว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มานาน กลายเป็น เทรนด์ของธุรกิจที่ได้รับความนิยมในหลักการจัดการของเสียโดยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ เนื่องมาจากในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากมาย

อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ขยะของเสียที่มากขึ้นตามจำนวนประชากรโลก ระบบเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับความเสี่ยงขาดแคลนวัตถุดิบ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ของชาวโลกต้องเจอกับมลพิษทุกรูปแบบ

ดังนั้น เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นคำตอบของภาคธุรกิจที่จะแบ่งเบาและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกของธรรมชาติ เพื่อเปลี่ยนวงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วยตัวเอง เข้าใจง่ายๆ คือการนำทรัพยากรมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด

บนหลักการ รักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

ประเทศที่เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน กำลังขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจปัจจุบันไปสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เร็วที่สุด ในขณะที่บ้านเรา ในแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเอาไว้ชัดเจน ด้วยการสร้างความเติบโตด้านคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ ในข้อที่ 12 ว่าด้วยแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งผู้ผลิตของประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎดังกล่าวตราบใดที่ยังต้องผลิตเพื่อการส่งออกและพัฒนาไปสู่การแข่งขัน

ยกตัวอย่าง บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่มี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต จัดทำโครงการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน ทำให้ลดการใช้พลังงานไปได้ถึง 570 ล้านบาท ในปี 2560 ที่ผ่านมา หรือโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ 3Rs สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 6.79 ล้านลูกบาศก์เมตร

มีการขยายแนวความคิดไปสู่องค์กรต่างๆโดยการทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน นักศึกษา ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆ นำขยะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมาแปรรูปพัฒนา ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้าน ร่วมมือกับ ททท. มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ประเทศสเปน ส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในทะเล ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

เป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจหมุนเวียนCircular Economyพีทีที โกลบอล เคมิคอลคาบลูกคาบดอกหมัดเหล็ก

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้