ข่าว
100 year

สสว. เปิดตัวโครงการปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME 4.0 Train The Coach : Accelerator 4.0

Advertorial19 พ.ค. 2561 06:01 น.
SHARE

ปัจจุบันการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีรากฐานที่เข้มแข็ง พร้อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันยุค 4.0 จำเป็นต้องอาศัยทักษะ และความเชี่ยวชาญจากผู้รู้มืออาชีพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จึงประสานความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดตัวกิจกรรมปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME 4.0 Train The Coach : Accelerator 4.0 โดยดำเนินการผลิตโค้ชที่เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่ปรึกษา พี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป หรือ Biz Mentor 2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน หรือ Tech Expert และ 3. กลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมสร้างระบบฐานข้อมูลโค้ชของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา และจับคู่เอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ความชวยเหลือได้โดยตรง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ SME ได้ทาง www.sme.go.th หรือ สสว. Call Center 1301

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

SMEเอสเอ็มอีสสว.SME 4.0สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed