ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ขอเวลา 4 เดือนแก้ไอยูยู

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 พ.ค. 2561 05:30 น.
  SHARE

  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานแก้ไขไอยูยูของไทยในช่วงเวลา 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค.61) ได้แก่

  1.แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการกองเรือประมง โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการกองเรือประมงและเรือสนับสนุนให้สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา รวมถึงกำหนดกฎเกณฑ์ การจดทะเบียนเรือ เปลี่ยนประเภทการใช้เรือควบคุมเรือให้อยู่ในท่าตามกฎหมาย รวมทั้งการต่อ ดัดแปลง ซ่อมเรือที่อู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  2.แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (ปีโป้) โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเข้าออกเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ รวมถึงการนำสัตว์น้ำขึ้นท่า การบูรณาการข้อมูลระหว่างเส้นทางการทำประมงที่ได้จากระบบติดตามเรือประมง (วีเอ็มเอส) กับสมุดบันทึกทำการประมง โดยนำมาตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงตัวผู้กระทำผิด

  3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการทางปกครอง โดยกรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ มีภารกิจบังคับใช้มาตรการทางปกครองต่อผู้กระทำผิดบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง เช่น การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การสั่งกักเรือ เป็นต้น เน้นให้การบังคับใช้เป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อผู้กระทำผิด

  “กรอบการทำงานเหล่านี้ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการทำงานของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาไอยูยู ในช่วง พ.ค.-ส.ค. หากหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติการได้เป็นไปตามแผน ก็จะทำให้ไทยสามารถเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นประเทศปลอดการทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบไว้เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ไอยูยูประมงผิดกฎหมายเรือประมงปีโป้ฉัตรชัย สาริกัลยะข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้