ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ครม.สัญจรเพชรบุรีคึกคัก สศช.ชงแผน 4 ปีพัฒนาภาคกลางตอนล่าง

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 มี.ค. 2561 07:01 น.
  SHARE

  ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดเพชรบุรี (ครม.สัญจร) วันที่ 6 มี.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เตรียมเสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะเวลา 4 ปี (2561-2564) ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้ที่ประชุมพิจารณา วงเงินงบประมาณรวม 1,853 ล้านบาท ซึ่งตามแผนได้กำหนดแนวทางพัฒนากลุ่มจังหวัดนี้ให้เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  สำหรับโครงการในร่างแผนพัฒนาฯ มีทั้งหมด 13 โครงการ ใน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แรก สร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร (2561-2564) วงเงิน 354 ล้านบาท เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ของกลุ่มการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตร โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นต้น ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ของแขวงทางหลวงชนบทในกลุ่มจังหวัด วงเงินงบประมาณ 776 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 532 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ครม.สัญจรเพชรบุรีแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางตอนล่างสศช.ข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้