ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ชู 5 แนวทางดันสมาร์ทซิตี้

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ก.พ. 2561 10:20 น.
  SHARE

  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ โดยเน้น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านแรกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ มีเป้าหมายในการเลือกเมืองที่มีศักยภาพที่จะใช้สำหรับการดำเนินงานนำร่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้านที่ 2 การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีเป้าหมายที่จะบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ด้านที่ 3 การสร้างกลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ภาคปฏิบัติ มีเป้าหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่ โดยจัดเตรียมองค์กร ระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการให้บริการสาธารณะในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  สำหรับด้านที่ 4 คือการผลักดันเมืองอัจฉริยะด้วยการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม มีเป้าหมายในการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สามารถนำไปปรับใช้สำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต และด้านที่ 5 การส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลและเข้าถึงการเชื่อมโยงสนับสนุนการวางแผนตลอดจนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม

  “ในเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเป็นสมาร์ทซิตี้ต้นแบบใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประจิน จั่นตองเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้