ข่าว
100 year

"โคบาลบูรพา" เพื่อเกษตรกร! ฐานผลิตเนื้อสู่ตลาดอาเซียน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์31 ส.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยความคืบหน้า โครงการโคบาลบูรพาที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 6,100 ราย ล่าสุด ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3,123 ราย ที่เหลืออีก 2,977 ราย จะเสร็จสิ้นในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก โครงการจะขึ้นบัญชีไว้ในลำดับต่อไป และการส่งมอบแม่โคเนื้อ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30,000 ตัว ในรอบแรกจะเริ่มส่งแม่พันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกร 3 อำเภอ ในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อช่วยเพิ่มฐานการผลิตโคเนื้อ เข้าสู่ระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อของภาคตะวันออก เพื่อสร้างโอกาสการส่งออกตลาดอาเซียนในอนาคต

ขณะที่การจัดตั้งโครงการสหกรณ์ “โคบาลบูรพา” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้เลี้ยงโคเนื้อ ในรูปแบบรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ได้ดำเนินการแล้ว 7 แห่ง อาทิ สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนา จำกัด และในการจัดสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,020 ราย แปลงพืชอาหารสัตว์ 3,060 ไร่.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โคบาลบูรพาเกษตรกรอภัย สุทธิสังข์ปศุสัตว์โคเนื้อเกษตร

Most Viewed