ไลฟ์สไตล์
100 year

ม.44ฟาดปัง! เทศกาลสงกรานต์ กระบะท้ายไม่ได้มีไว้ให้นั่ง

ไทยรัฐออนไลน์
2 เม.ย. 2560 06:05 น.
SHARE

พื้นที่ของกระบะท้ายในรถปิกอัพนั้นออกแบบมาสำหรับการบรรทุกสัมภาระสิ่งของไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนั่งโดยสาร เมื่อคุณขับรถกระบะพร้อมกับบรรทุกคนโดยสารไว้ที่กระบะท้ายแล้ววิ่งบนไฮเวย์ บนทางด่วน หรือแม้กระทั่งการนำถังน้ำขึ้นไปไว้บนกระบะท้ายพร้อมคนจำนวนมากเพื่อขับรถตระเวนสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากบนทางด่วน ทางไฮเวย์ข้ามจังหวัดที่รถร่วมทางต่างใช้ความเร็วสูง บางคันห้อมาเร็วมากๆ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงกับรถปิกอัพที่บรรทุกคนไว้ในกระบะท้าย

กฎหมายจราจรนั้นไม่อนุญาตให้รถที่มีผู้โดยสารนั่งกระบะท้ายใช้ทาง แต่ตามต่างจังหวัดก็ยังมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารบางคนที่ไม่เคยคำนึงถึงความปลอดภัยและความถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนตามที่ พ.ร.บ. จราจร ได้กำหนดเอาไว้ เมื่อนั่งโดยสารในกระบะท้ายรถ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นมีการเล่นสาดน้ำด้วยการนั่งกระบะท้ายรถบรรทุกถังน้ำ

ข่าวแนะนำ

โดยไม่มีสิ่งใดยึดเหนี่ยวร่างกาย บางรายเลยเถิดไปถึงขนาดดื่มสุราฉลองเทศกาลจนมึนเมาแล้วก็ออกมาเล่นสาดน้ำโดยนั่งหรือยืนโงนเงนที่กระบะท้ายรถแบบจะตกไม่ตกแหล่ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ผู้โดยสารที่นั่งในกระบะท้ายก็จะถูกแรงปะทะขณะเกิดอุบัติเหตุ กระเด็นออกมานอกรถจนบางรายถึงแก่ชีวิต เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลที่หลายคนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้อง

ที่ผ่านมา ค่าปรับเพียงน้อยนิดและการไม่เข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการนั่งโดยสารในกระบะท้าย และทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนไม่น้อยในทุกครั้งที่มีเทศกาลวันหยุดยาว

โดยเฉพาะสงกรานต์ที่มีคนจำนวนมากออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้อง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องของการบรรทุกสิ่งของในรถกระบะบัญญัติไว้ในมาตรา 20 ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรก เปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

และ มาตรา 148 ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนให้ระวังโทษปรับไม่เกิน 500 บาท จะเห็นได้ชัดเจนว่าค่าปรับนั้นถูกแสนถูกจนทำให้ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ตามมาด้วยอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศไทยพุ่งสูงติดอันดับต้นๆ ของโลกจนลุงตู่ต้องใช้มาตรา 44 เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันหยุดยาวมีผู้คนใช้รถใช้ถนนออกเดินทางกันเป็นจำนวนมากนั้นห้ามไม่ให้นั่งท้ายกระบะอย่างเด็ดขาด หากจะนั่งต้องเข้าไปนั่งในห้องโดยสารและรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย กระบะหลังเอาไว้ใส่สัมภาระหรือขนตุ่มขนถังน้ำและโอ่งเท่านั้น ห้ามนั่งแล้วขับตระเวนสาดน้ำอย่างที่เคยทำมาอย่างเด็ดขาด แม้มาตรการนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในช่วงของการเล่นน้ำดำหัว

แต่ควรคิดคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการขับรถใช้ถนนที่ต้องเคารพต่อกฎกติกา เป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์กลายเป็นเทศกาลแห่งความตายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตรายนั้นมีมากจนน่าตกใจ หากมีการได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส พิการหรือเสียชีวิตจะได้รับผลกระทบทั้งเงินค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาล รวมถึงจิตใจที่สูญสลายจากความสูญเสีย ไม่โดนเองกับตัวก็จะไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน โดยเฉพาะพวกที่ชอบเมาเหล้าแล้วออกมาขับรถ

เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ รัฐบาลลุงตู่ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แม้จะขาดความสะดวกสบายในการเดินทางหรือความสนุกลงไปบ้างก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่คนใช้รถใช้ถนนควรจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอฝากนักเลงโซเชียลที่ไม่เคยเห็นด้วยแม้แต่เรื่องเดียวทั้งๆ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายกับการใช้งานรถปิกอัพที่ผิดวิธีผิดกฎระเบียบอันตรายและไม่มีความปลอดภัย

รถกระบะบรรทุกของนั้นไม่ได้ออกแบบให้โดยสารที่กระบะท้ายอยู่แล้ว แม้จะไม่มีคำสั่งห้ามนำภาชนะบรรจุน้ำ สำหรับเล่นสงกรานต์ เช่น ถังหรือโอ่ง ขึ้นท้ายรถกระบะก็ตาม แต่ได้ห้ามคนขึ้นไปอยู่บนท้ายกระบะในทุกกรณี ไม่ว่าจะขับไปยืนเต้นแร้งเต้นกาหรือเล่นสาดน้ำที่กระบะท้ายขณะขับไปเรื่อยๆ ก็ห้าม หากเจ้าหน้าที่พบเห็นก็จะต้องถูกจับปรับอย่างแน่นอน


ขอฝากเจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่มค่าปรับให้หนักกว่าที่เป็นอยู่ด้วย และที่สำคัญ เทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยมาแต่โบราณและใช้ขันเล็กๆ ใส่น้ำอบไทยรดน้ำดำหัวกันมาแต่อดีต เพิ่งจะมีการดัดแปลงโดยเล่นกันแบบแปลกๆ เช่นเอารถปิกอัพขนคนขนถังใส่น้ำผสมน้ำแข็งสาดคนเดินเท้าหรือคนขับรถจักรยานยนต์ คนบนรถก็ดื่มสุราจนเมาได้ที่แล้วก็ออกไปขับไปเล่นไปเต้นกันจนเกิดอุบัติเหตุมามากต่อมากโดยไม่เคยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและผู้อื่นมานานแล้ว ถึงเวลาของการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเปลี่ยนแปลงกลับไปหาประเพณีเก่าๆ ที่ดีงามกันได้แล้ว.


อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องนั่งท้ายกระบะและคาดเข็มขัด นั่งท้ายกระบะคาดเข็มขัดนิรภัยห้ามนั่งกระบะท้ายรถกระบะสงกรานต์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 07:08 น.