เกรท วอลล์ มอเตอร์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ทำอาหารแจกหมอและชุมชน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

ข่าว

  เกรท วอลล์ มอเตอร์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ทำอาหารแจกหมอและชุมชน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

  ไทยรัฐออนไลน์

  5 ส.ค. 2564 14:05 น.

  เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 กับ “GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER” จับมือ Food For Fighters พร้อมสนับสนุนเงินทุน 1 ล้านบาท รถยนต์ HAVAL H6 Hybrid SUV ชวนทำกิจกรรมเพื่อสังคม

  เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยโครงการ “GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER รวมหัวใจพร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน” มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัคร Food For Fighters (FFF) เพื่อเป็นทุนสำหรับจัดเตรียมอาหารและของอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ พร้อมสนับสนุนรถยนต์ HAVAL H6 Hybrid SUV จำนวน 5 คันเพื่อใช้ในการส่งมอบอาหารและถุงยังชีพ เปิดพื้นที่ออนไลน์เพื่อช่วยโปรโมตร้านอาหารและกิจการของผู้ประกอบการรายย่อย และเชิญชวนสื่อมวลชน พาร์ทเนอร์ ลูกค้าและแฟนๆ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมบริจาคและทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

  ประเทศไทยยังคงเผชิญกับวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ องค์กรต่างๆ จากหลายภาคส่วน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น และต่างเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถร่วมก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้จับมือกับ Food For Fighters (FFF) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นสื่อกลางในการช่วยจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการใช้พลาสติก รวมไปถึงการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและลดการสร้างมลภาวะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  มร. เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย เผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เรายังคงเห็นน้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันอย่างไม่ขาดสาย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในช่วงเวลานี้ เรายินดีที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยสามารถก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมมือและสนับสนุนการทำงานกับ Food For Fighters (FFF) ผ่านโครงการ GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER ด้วยการมอบเงินทุนและให้การสนับสนุนรถยนต์ HAVAL H6 Hybrid SUV เพื่อใช้ในการขนส่งอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆ นอกจากนี้ เรายังได้มีการเปิดพื้นที่ออนไลน์บน Social Media ของเรา เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง เราจะเชิญชวนพนักงานของเรา รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และแฟนๆ ของเรา ให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับเกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั้งการบรรจุและส่งมอบอาหารและถุงยังชีพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ เรายินดีและขอขอบคุณทาง FFF ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือคนไทย รวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของ FFF ให้ราบรื่นด้วยผลิตภัณฑ์ของเราที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี”

  สำหรับโครงการ GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER รวมหัวใจพร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้สนับสนุนเงินทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ Food For Fighters ในการบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารหรืออาหารกล่องจากร้านค้าท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสนับนสนุนรถยนต์อเนกประสงค์ HAVAL H6 Hybrid SUV จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการส่งมอบอาหารและถุงยังชีพ รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ ของทางองค์กร คณะผู้บริหารระดับสูงของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ได้เดินทางไปยังหน่วยงานของ Food For Fighters เพื่อส่งมอบการสนับสนุนดังกล่าว โดยมี นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters และนายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ร่วมด้วยสื่อมวลชน พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และแฟนๆ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งการช่วยเตรียมอาหาร แพ็คอาหารและถุงยังชีพ รวมไปถึงช่วยขับรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV เพื่อขนส่งอาหารและสิ่งจำเป็นไปส่งมอบยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งคณะผู้บริหารของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ สื่อมวลชน พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และแฟนๆ จะทยอยกันหมุนเวียนมาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือการทำงานของ FFF ตลอดเดือนสิงหาคม ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด

  นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังเปิดพื้นที่ใน Facebook Page : GWM Thailand โดยการเปิดโพสต์ “ฝากร้าน” เป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อให้เจ้าของร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาประชาสัมพันธ์ได้ภายใต้คอมเมนต์ของโพสต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยแฟนๆ ในเพจสามารถช่วยอุดหนุนร้านที่ถูกใจได้เช่นกัน นอกจากนี้ แฟนๆ สามารถร่วมบริจาคสบทบทุนให้กับ Food For Fighters ได้ โดยเกรท วอลล์ มอเตอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบคะแนน GWM Point ให้กับลูกค้าและแฟนคลับ โดยทุกๆ การบริจาค 1 บาท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยินดีมอบคะแนน GWM Point ให้ 1 คะแนน ซึ่งสามารถส่งสลิปการบริจาคมาที่ Inbox ของเพจ GWM Thailand เพื่อรับคะแนนสำหรับแลกของที่ระลึกและบริการต่างๆ ใน GWM Application ได้

  ผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับทาง Food For Fighters ได้ที่ มูลนิธิคุวานันท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 109-249780-3 และสามารถส่งหลักฐานการบริจาคเงินได้ที่ Line ID : @foodforfighters เพื่อขอเอกสารการลดหย่อนภาษี และยังสามารถร่วมบริจาคอาหาร วัตุดิบสำหรับการประกอบอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ เต็นท์สนาม รวมไปถึงยาสมุนไพร หน้ากากอนามัย ถังออกซิเจน หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ Food For Fighters สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Food For Fighters ได้ที่ Call Center : 02-016-9910 ทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

  ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี” (Global Mobility Technology Company) เกรท วอลล์ มอเตอร์ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนพร้อมให้การสนับสนุนและนำเอาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมาช่วยต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เกื้อกูลกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และพร้อมร่วมก้าวผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกันกับคนไทยทุกคน.

  อาคม รวมสุวรรณ
  E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
  Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
  https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ข่าวรถอาคม รวมสุวรรณHAVAL H6 Hybrid SUVHaval H6

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 02:12 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์