PORSCHE ฟุ้ง เทคนิคใหม่ช่วยลด Co2 75% ตั้งแต่ปี 2014

ข่าว

  PORSCHE ฟุ้ง เทคนิคใหม่ช่วยลด Co2 75% ตั้งแต่ปี 2014

  ไทยรัฐออนไลน์

  6 พ.ค. 2562 10:00 น.

  Porsche บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตระดับแนวหน้าแจ้งว่า สามารถลดมลภาวะจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถูกปล่อยออกจากยานพาหนะที่ผลิตได้มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่ปี 2014 รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ กำลังการผลิตของโรงงาน Zuffenhausen และ Leipzig เพิ่มขึ้นมากกว่า 82 เปอร์เซ็นต์: จากจำนวน 101,449 คัน (ในปี 2014) สูงขึ้นเป็น 184,791 คัน ในปี 2018

  Porsche พยายามแสดงออกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โดยค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ทุกๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้จากบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่หรือเล็ก ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อทิศทางการปฏิบัติงานโดยรวมที่เป็นแรงผลักดันให้องค์กรพัฒนาตนเองเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


  Porsche รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นสถิติใหม่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา: เป็นอีกครั้งที่ปริมาณการส่งมอบรถยนต์ใหม่ และรายรับปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับจำนวนของบุคลากรภายในองค์กร ผลตอบแทนจากการขาย เพิ่มขึ้น 16.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 โดยไม่ได้มองผลกำไรว่าเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายในการทำงาน อย่างไรก็ตาม การลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าคือความสำเร็จขั้นต้นที่ Porsche จะต้องพยายามกันต่อไป เพื่อเป็นแรงผลักดันในการทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านอื่นๆ การที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยผลทั้งในเชิงของเศรษฐศาสตร์ สังคม และการรักษาสภาพแวดล้อม โดยไม่ละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป

  Porsche ใช้ดัชนีชี้วัดที่มีชื่อว่า “Reduction in environmen-tal impact in Production” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวบรวมตัวแปรจากหลากหลายที่มา รวมไปถึงส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง กับมลภาวะของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหาร ทรัพยากรน้ำบริสุทธิ์ และการจำกัดปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ volatile organic compounds (VOC) ข้างต้นคือโครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ Porsche ได้จัดเตรียมไว้: เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปี 2014 พบว่า Porsche สามารถลดปริมาณการใช้ตัวทำละลายลงได้กว่า 34 เปอร์เซ็นต์ในกระบวนการผลิต และลดอัตราการใช้น้ำต่อ การผลิตรถยนต์หนึ่งคันลงได้ 20 เปอร์เซ็นต์

  ปัจจุบัน Porsche มีศักยภาพมากพอในด้านการลดจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งจากเทคโนโลยีของระบบขับเคลื่อนและเทคนิคในการบริหารเชื้อเพลิง คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนมลพิษที่หายไป กว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากปี 2014 ถึงปี 201โครงการดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจ ว่าจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในเชิงของการจัดสรรแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ หรือ TÜV-certified energy from renewable sources ตั้งแต่ปี 2017 บริษัทผู้ผลิตยนตรกรรมสปอร์ตสัญชาติเยอรมันได้ริเริ่มคิดค้นพัฒนาแหล่ง พลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่ที่ผ่านการรับรองประสิทธิภาพและต้นกำเนิดจากธรรมชาติ โครงการดังกล่าวตอบรับกับ มาตรฐานสูงสุดด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ทุกวันนี้กระบวนการขนส่งทางรถไฟที่ Porsche ใช้งานในประเทศเยอรมนี เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ปราศจากผลกระทบต่อบรรยากาศของโลก หรือ climate-neutral Porsche ยังได้พิจารณาถึงการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสียหายต่อสภาวะแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

  ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ จะถึงเวลาปรากฏตัวของ Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบคันแรกของ Porsche ซึ่งสายการผลิตของรถยนต์รุ่นนี้ทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นับตั้งแต่เริ่มต้น เป้าหมายของ Porsche ยังคงปักหลักอยู่ที่การหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการป็น Zero Impact Factory หรือผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ไม่ปล่อยมลภาวะ

  สายการผลิตที่ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม มีพื้นฐานที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนงานคู่ขนานกันกับการจัดหาทรัพยากร และวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาผลกระทบและการป้องกันด้านสารมลพิษและบรรยากาศรวมถึงความ เสียหายที่เกิดขึ้นต่อสภาพอากาศในชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับโรงงาน Porsche ได้ดำเนินการยื่นเอกสารใจความสำคัญ ของโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านของการออกแบบทำเลที่ตั้งของสถานประกอบการต่อองค์กร German Sustain-able Building Council (DGNB): Porsche เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ได้รับรางวัลระดับ “Platinum” สำหรับการออกแบบ โรงงานที่ 4 ภายในสำนักงานใหญ่ Zuffenhausen

  สายการผลิตPorsche Taycan เป็นหนึ่งในมาตรการยกระดับศักยภาพการผลิตของ Porsche เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงงานที่ปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ “Zero Impact Factory” คือการนำเทคโนโลยี nitrogen dioxide-absorbing surface มาติดตั้งใช้งานเป็นครั้งแรก ในบริเวณส่วนหน้าของอาคารโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งได้รับการก่อสร้างขึ้นเพื่อผลิต Porsche Taycan โดยเฉพาะ ส่วนประกอบของอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นจากวัสดุอะลูมิเนียมเคลือบด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยสารเคลือบข้างต้นทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของอนุภาคมลพิษที่มีโอกาสปนเปื้อนในแหล่งน้ำ และลดปริมาณ ของสารไนเตรตเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์ภายใต้สภาพอากาศที่มีความชื้นต่ำ สำหรับโครงการนำร่องนี้ Porsche ได้ดำเนินการทดสอบระบบขจัดของเสีย NOx-absorbing ที่มีความล้ำสมัย โดยติดตั้งลงในพื้นที่อาคารทั้งหมดกว่า 126 ตารางเมตร การออกแบบดังกล่าวให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่เทียบเท่ากับความสามารถในการกำจัด มลพิษของต้นไม้ใหญ่ถึง 10 ต้น ภายใต้ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ประมาณช่องจอดรถยนต์เพียง 10 คันเท่านั้น

  เกณฑ์ในการประเมินผลจำนวนมากถูกนำมาใช้ในการชี้วัดประสิทธิภาพการจัดหาทรัพยากร และการลดอัตราเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนต่างๆ เริ่มต้นด้วยการแทนที่ระบบไฟส่องสว่างแบบเดิมเป็นเทคโนโลยี หลอดไฟ LED การควบคุมระบบหมุนเวียนอากาศเสียในส่วนงานตัวถัง การนำพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทออกมาใช้ ประโยชน์ในส่วนงานสี ครอบคลุมไปถึงการนำนวัตกรรม electromechanical มาแทนที่ระบบไฮดรอลิกในขั้น ตอนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินครั้งล่าสุดพบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 11,544 กิโลวัตต์ชั่วโมง ในแต่ละปี เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ riveting ของส่วนงานประกอบตัวถัง ภายในโรงงาน Zuffenhausen

  Porsche ได้จัดตั้งระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ระบบ “Job Ticket” หรือตั๋วโดยสารระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ด้วยการสนับสนุนของบริษัท ตามด้วย “Fine Dust Ticket” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สตุ๊ทการ์ทสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีการ ประกาศเตือนระดับฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐาน หรือ fine dust alert ระบบการบริหารจัดการพื้นที่จอด ยานพาหนะแบบองค์รวม ช่วยในการค้นหาที่จอดรถได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน Porsche TwoGo ride-sharing ช่วยพนักงานในการเดินทางด้วยรถคันเดียวกัน เมื่อสัญจรบนเส้นทางเดียวกัน และการเปิดตัวโครงการ “mo-bile working” ซึ่งไม่เป็นเพียงการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับวิธีการทำงานของบุคลากรเท่านั้น แต่ยังช่วยลดปัญหา การจราจรแออัดใน ชั่วโมงเร่งด่วนได้อีกทางหนึ่ง.


  อาคม รวมสุวรรณ
  E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
  Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
  https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   PORSCHEPorsche TaycanZero Impact Factoryอาคม รวมสุวรรณ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:43 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์