มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าโครงการนักศึกษาฝึกงาน

ข่าว

  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าโครงการนักศึกษาฝึกงาน

  Advertorial

  25 ต.ค. 2564 06:01 น.

  กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ (แถวบน ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นิสิตนักศึกษาฝึกงานที่สำเร็จหลักสูตรในโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล (แถวบน ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล (แถวบน ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิเศก นิลกำแหง (แถวบน ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศและองค์กรสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ (แถวบน ที่ 2 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ (แถวบน ขวาสุด) รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหารจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยโครงการนักศึกษาฝึกงานนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาจากทั่วประเทศได้เข้ามาฝึกงานร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำและส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ส่งเสริมการนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการลงมือปฏิบัติงานจริงโดยทำงานร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคตภายหลังจบการศึกษา

  มร.เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสที่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจครบ 60 ปีในประเทศไทยในปีนี้ เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ทั้งยังได้มีการจัดตั้ง “มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย” ขึ้นในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อมุ่งมั่นดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้านหลักสำคัญ ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อม 2) สุขภาพและชีวอนามัย 3) การศึกษาและจริยธรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดย “โครงการนักศึกษาฝึกงาน” ถือเป็นโครงการภายใต้แกนหลัก “ด้านการศึกษาและจริยธรรม” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยได้เข้ามาเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในระหว่างภาคการศึกษากับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนไทยที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

  “เราเชื่อว่า เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ทำให้มีความรู้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ ตลอดจนธุรกิจยานยนต์จากการฝึกงานจริงในภาคสนาม เรามั่นใจว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานที่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพที่บริษัทฯ ได้มอบให้ รวมถึงยังได้เสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง เพื่อให้มีทักษะสามารถนำกลับไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ และบริษัทฯ ยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาฝึกงานที่สำเร็จการศึกษาแล้วกลับเข้ามาทำงานกับเราอีกด้วย” มร.โคอิโตะ กล่าวเพิ่มเติม

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาไทย การพัฒนานิสิตจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่ได้เลย หากปราศจากการให้การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ผมเชื่อว่านิสิตจะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง รวมถึงได้เพิ่มทักษะที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่ตอบรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

  นางสาวศวิตา หาวิริยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ดิฉันตั้งใจมาฝึกงานที่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพราะอยากนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปพัฒนาชมรมแมคคาทรอนิกส์ สำหรับโปรเจกต์หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นตรวจจับเส้นทางโดยใช้เซนเซอร์ ดิฉันขอขอบคุณบริษัทฯ ที่จัดโครงการฝึกงานนี้ ทำให้พวกเราได้มาเรียนรู้การทำงานต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองต่อไป และถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาทำงานที่มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยค่ะ”

  โครงการนักศึกษาฝึกงาน (MMTh Talent Internship Program) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Ambition to Rise” โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานไปแล้ว 36 คน มีจำนวนโครงการที่คิดค้นขึ้นทั้งหมด 32 โครงการ โดยโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 9 คน จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0-3849-8000 ต่อ 8261 หรือ 8270

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มิตซูบิชิมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยนักศึกษาฝึกงานโครงการนักศึกษาฝึกงานธวัชชัย ชรินพาณิชกุลศวิตา หาวิริยะเออิอิชิ โคอิโตะ
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 04:54 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์