วิจัยพบเกลือไม่ได้ทำให้ ดื่มน้ำมากขึ้นแต่กลับดื่มน้อยลง

Share :
line-share-logo

ผลจากการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาช่วงหลายเดือนในการวิจัยเลียนแบบการใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารประมาณ 510 วัน โดยเฉพาะเรื่องทางชีววิทยาและจิตวิทยา โดยบรรดานักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งจะช่วยให้ความเข้าใจสำหรับการเดินทางที่ใช้เวลายาวนานไปยังดาวอังคาร

จากแนวความคิดที่ว่าเกลือจะเพิ่มความกระหายน้ำและมีความเกี่ยวเนื่องกับปริมาณปัสสาวะที่เพิ่มขึ้น แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา รวมถึงจากประเทศอื่นๆ ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาย 10 คนที่ทำภารกิจวิจัยด้านชีวเคมีเพื่อเตรียมพร้อมเดินทางไกลสำรวจดาวอังคาร พวกเขาทดสอบด้วยการรับปริมาณเกลือโดยค่อยๆลดลง 3 ระดับ คือ 12 กรัม, 9 กรัม และ 6 กรัม ในช่วงระยะเวลา 205 วัน พบว่าพวกเขาดื่มน้ำน้อยลง แต่กลับมีความหิวเพิ่มมากขึ้น มีเกลือมากขึ้นในปัสสาวะ

อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังต้องตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ อาหารที่มีเกลือสูงอาจผลักดันให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและแคลอรีมากขึ้น แต่นักวิทยาศาสตร์เผยว่าไม่จำเป็นต้องกังวลใจไปหากจะกินอาการที่มีรสเค็มบ้าง ซึ่งในแง่ของโภชนาการที่ดี คนเราควรจะบริโภคเกลือในปริมาณที่เหมาะสม พอเพียง และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย.

อ่านเพิ่มเติม...