ไลฟ์สไตล์
100 year

อุทยานฯ ตั้งซี 8 “ป่าไม้อาวุโส” 32 คน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 เม.ย. 2560 05:15 น.
SHARE

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามในคำสั่งเลื่อนข้าราชการ จาก “เจ้าพนักงานป่าไม้” เป็น “เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส(ซี 8)” จำนวน 32 คน ประกอบด้วย 1.นายอดิสรณ์ กองเพิ่มพูล สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 2.นายวิสุทธิ์ เมืองเจริญ สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า 3.นายมานพ อิ่มอร่าม สำนักอุทยานแห่งชาติ 4.นายการันต์ ฐาปนาเวท สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 2 (ศรีราชา) 5.นายสันติ ศิริเลิศ สบอ.ที่ 3 (บ้านโป่ง) 6.นายวันชัย สิงห์โต สบอ.ที่ 3 (บ้านโป่ง) 7.นายไพฑูรย์ อินทรบุตร สบอ.ที่ 3 (บ้านโป่ง) 8.นายชนกร อักษรเพ็ชร สบอ.ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 9.นายชัยณรงค์ เรืองทอง สำนักอุทยานฯ 10.นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม สบอ. ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 11.นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม สบอ.ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 12.นายปรารพ แปลงงาน สำนักอุทยานฯ 13.นายมะแอ เจะโด สบอ.ที่ 6 (สงขลา) 14.นายศักดา จันทร์เดิม สบอ.ที่ 6 (สงขลา) 15.นายมัญญา นาคพน สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่) 16.นายประเวช มาลีเจริญ สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่) 17.นายประดิษฐ์ หงษ์สอง สบอ.ที่ 13 (แพร่) 18.นายมณฑล ตันติศักดิ์ชัยชาญ สบอ.ที่ 7 (นครราชสีมา) 19.นายวิโรจน์ สอนอุ่น สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่) 20.นายอดุลย์ อูปคำ สบอ.ที่ 16 (เชียงราย) 21.นายเทวินทร์ จันทนุปาน สบอ.ที่ 13 (แพร่) 22.นายเพลิน ขวัญนาค สบอ.ที่ 13 (แพร่) 23.นายสุริยา กาละสุข สบอ.ที่ 13 (แพร่) 24.นายสุพจน์ กึกก้อง สอบ.ที่ 13 (แพร่) 25.นายจักกฤช สิงห์ธนสาร สบอ.ที่ 12 (นครสวรรค์) 26.นายศักดา แก้วมรกต สบอ.ที่ 12 (นครสวรรค์) 27.นายบทมากร ศรีสุวรรณ สบอ.ที่ 13 (แพร่) 28.นายจเร ขันตี สบอ.ที่ 12 (นครสวรรค์) 29.นาย กฤตภาส ขันทะธงสกุลดี สบอ.ที่ 15 (เชียงราย) 30.นายจำลอง พุ่มไม้ สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่) 31.นายราชันย์ บัวตรี สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่) และ 32.นายผณินทร์ ทับกล่ำ สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่)

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า การแต่งตั้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประวัติรับราชการ อัตราเงินเดือนและพิจารณาในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น การคัดเลือกจึงมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธัญญา เนติธรรมกุลเลื่อนข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติบ้านโป่งสิ่งแวดล้อม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 02:35 น.